H.C. Andersen: Almanak januar 1854

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1854
Søndag 1
Mandag 2
Tirsdag 3
Onsdag 4 Aften hos Abrahams, stærk Forkjølet.
Torsdag 5
Fredag 6 Faderens Fødselsdag, Middag hos Gottlieb Collin; i daarligt Humeur.
Lørdag 7 Brev fra Jette Wulff, – (i øvrigt en ond Dag og ondt Humeur).
Søndag 8
Mandag 9 Theodor Reitzel viist mig et anonymt Brev om slet Correctur-Læsning af “Improvisatoren”.
Tirsdag 10
Onsdag 11 Sendt Brev til Neapel til Jette Wulff.
Torsdag 12 Brev fra von Dönniges i München, Brev fra Kong Max af Bayern.
Fredag 13
Lørdag 14
Søndag 15
Mandag 16 Brev til Michel Drevsen og til hans Kone. Brev fra Johanne Drevsen.
Tirsdag 17
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20 Brev fra Frøken Wulff, Brev til Frøken Wulff.
Lørdag 21
Søndag 22
Mandag 23
Tirsdag 24 Brev til Kong Max af Bayern og til v Döenniges i München.
Onsdag 25 Brev til Ingemann i Sorø.
Torsdag 26
Fredag 27
Lørdag 28 i Dag Holbergs Dødsdag for 100 Aar siden.
Søndag 29
Mandag 30
Tirsdag 31