H.C. Andersen: Almanak august 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1853
Mandag 1 Reist til Odense Middag, Brev til Jette Wulff.
Tirsdag 2 Følt mig syg, gik til Læge. reist med Deligense kl 3½ til Middelfarth, Colera-Angest Kom over Snoghøi Kl 10 Aften.
Onsdag 3 Inat Kl: 2 til Weile, sov her, følt mig rask, Kl 12 til Horsens derfra 3½ med Extrapost-Kalesken til Silkeborg Aften 10.
Torsdag 4 Brev fra Fru Güldencrone og fra Gusta Collin.
Fredag 5 Fru Drevsens Fødselsdag, en Vise af mig. Brev fra A.Drevsen. Sendt Brev til Moltke paa Glorup og til Gusta Collin. – Seet Beridere.
Lørdag 6
Søndag 7 Brev til Hertugen af Weimar. Fru Balling. Hartmann og Eduard Collin.
Mandag 8 Brev fra Delbanco og fra Jette Wulff. Bidt af Buldoggen.
Tirsdag 9
Onsdag 10 Brev til Delbanco, Christian Wulff og Ingemann.
Torsdag 11 Brev fra Faderen Collin, Louise Lind og Mathilde Ørsted
Fredag 12 Brev til Faderen Collin og til Louise Lind.
Lørdag 13 Waldemar kommet fra Paris.
Søndag 14 Sendt Breve til Theodor Reitzel. Madam Anholm. Fru Ingeborg Drewsen.
Mandag 15 Brev fra Eduard Collin. Delbanco. Chr: Wulff.
Tirsdag 16
Onsdag 17 Brev til Jette Wulff og Eduard Collin. (syg om Natten).
Torsdag 18 Brev fra v. Dönniges. Fra Gusta Collin, Viggo, Jonna, Fru Boye, Sophie Gade. (Dampskibet fra Randers indtruffet her).
Fredag 19 Brev til Viggo, Fru Drevsen og Jonna. Fru Serre. Slet Humeur ved M.D.s Maade at være paa! – Brev fra Hamborg Brev fra Theodor Reitzel.
Lørdag 20 (reiste Falberne) sendt med dem Hedeblomster til Ingeborg Drevsen.-
Søndag 21 Morgentour til Kynast og Kilderne. Brev til Theodor Reitzel og theodor Collin. Aftentour til Tindebjerg.
Mandag 22 Brev fra Kong Max af Bayern, Brev fra Ingemann og Thora Jacobsen.
Tirsdag 23
Onsdag 24 Brev til Jette Wulff og Ingemann.
Torsdag 25 (Scene igen om Hvidt o.s.v.) Brev fra Theodor Collin. Grev Moltke-Hvidtfeldt. Fru Balling, Mad Anholm.
Fredag 26 Brev til Theodor Collin og Mathilde Ørsted. (til Natten stærkt Uveir).
Lørdag 27
Søndag 28 Brev til Eduard Collin.
Mandag 29 Brev fra Hartmann og Fru Ingeborg Drevsen. (3 Bind af Gesammelte Werke.)
Tirsdag 30
Onsdag 31 – Brev til Delbanco og Lork i Leipzig. Brev til Sophie Gade og Faderen Collin. Theodor og Viggo her med Brev fra Eduard.
NB. i denne Maaned afsendt 32 Breve og faaet 29.