H.C. Andersen: Almanak juli 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1853
Fredag 1 Sendt Brev til Jette Wulff. Fru Ørsted og til Kammerherre Güldenkrone med en Sang. Brev fra Baronesse Rosenkrands.
Lørdag 2
Søndag 3 Brev til Fru Balling.
Mandag 4 Brev til Grev Moltke Hvidtfeldt paa Glorup. Ingemann, Fru Ingeborg Drevsen og Excellensen Collin.
Tirsdag 5
Onsdag 6
Torsdag 7
Fredag 8 Brev til Augusta Collin.. Pramtour. Brev fra Ingeborg at Boye var dødø af Chololera.
Lørdag 9 Brev til Theodor Collin og Faderen Collin. Brev til Fru Boye.
Søndag 10 Tour til Olympen og til Kilderne.
Mandag 11 Breve fra Kammerherre og Fru Güldencrone. fra Fru Balling og Mathilde Ørsted. – Wiehes reiste.
Tirsdag 12
Onsdag 13 Brev fra Fru Güldencrone. Tour til Heden fata morgana Tatere. –
Torsdag 14 Brev fra Gusta Collin. Ingemann. Moltke Hvidtfeldt. Læst i Avisen at den gamle Storhertug af Weimar var død.
Fredag 15 Klokken 12 reist fra Silkeborg til Horsens.
Lørdag 16 Kl 7 med Dampskib fra Horsens til Bogense, derfra til Odense (St Knuds Marked) og til Glorup (Extrapost) kom Klokken 8 ½ . Brev fra Faderen Collin, Theodor og ….
Søndag 17 Brev til Fru Drevsen paa Silkeborg, Brev til Eduard og Faderen Collin. Brev fra A. Drevsen, Brev til Adolph Drevsen. –
Mandag 18
Tirsdag 19 Brev til Hertugen af Weimar.
Onsdag 20 Sølvbrylluppet paa Glorup for Grv Adam Moltke-Hvidtfeldt, Kirken indviet, Grev Harald confirmeret; Folkefest med Illumination paa Glorup. Brev fra A. Drewsen.
Torsdag 21 Brev til Frøken Wulff og Mathilde Ørsted.
Fredag 22 Brev fra Faderen Collin, Louise Lind og en Sæddel fra Fru Ingeborg Drevsen; fra Eduard – og fra Elise Mangold, samt fra Jette Wulff, men alle gamle Breve.
Lørdag 23 Brev til Eduard og til Faderen Collin, samt til Christie Collin og Ingeborg Drewsen. –
Søndag 24 Brev fra A.Drevsen
Mandag 25 Brev til A. Drevsen og til Jette Collin – til Baronesse Güldencrone paa Wilhelmsborg. Til Postmesteren i Odense
Tirsdag 26 Brev til Jomfru Ibsen i Svendborg. Til Malle Drevsen. Brev fra Hertugen af Weimar og fra Malle Drevsen
Onsdag 27 Brev fra Postmesteren i Odense, fra Gottlieb Collin med 50 Rdlr. Brev fra Jonna Stampe.
Torsdag 28
Fredag 29 Brev fra Gusta Collin som mældte Mille Hornemann død af Cholera. meget nedtrykt, syg ved Bordet. Brev til Theodor og til Ingeborg, samt til Jonna. Brev fra Eduard og fra A. Drevsen.
Lørdag 30 Følt mig syg; laae med Nat-Lampe. Brev til Louise, til Faderen Collin.
Søndag 31 concert paa Glorup. Brev fra Jette Wulff.
i denne Maaned skrev jeg 34 Breve og fik 30