H.C. Andersen: Almanak juni 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1853
Onsdag 1
Torsdag 2
Fredag 3
Lørdag 4
Søndag 5
Mandag 6 Mødte og talte med Bang fra London, paa Sorø Kirkegaard. Stod Fadder til Adjunct Svanes lille Dreng Peter Daniel. Musik i Academiets Have.
Tirsdag 7 Kjørt fra Sorø med Retour-Extrapost til Kallundborg.
Onsdag 18 ! Med Dampskibet Gerda til Aarhuus, ankom til Wilhelmsborg Kl: 4. Modtog Brev fra Hauch.
Torsdag 9
Fredag 10 Sendt Breve til Münster, Fru Drevsen paa Silkeborg. Theodor Collin og Jette Collin. – Brev til Ingemann.
Lørdag 11 Brev til den unge Hr. Reitzel. – Brev fra Faderen Collin.
Søndag 12
Mandag 13 Besøgt Pastor Weisner dr er gift med Baronesse Gyldencrone. Brev fra Eduard.
Tirsdag 14 Brev til Eduard og Jette Wulff. Reiste Julie Gyldencrone til Ems.
Onsdag 15
Torsdag 16
Fredag 17 Hørt i Aarhuus det kjøbenhavnske Operaselskab, Scener af Don Juan, Brylluppet ved Como, Røverborgen & Hjem kl 1 om Natten. 3 Breve fra Reitzels Huus.
Lørdag 18 Nede ved Stranden, ikke vel.
Søndag 19 Ovre i Besøg hos Præsten Butz.
Mandag 20 Sendt Brev til Faderen Collin, Ingeborg Drevsen – Giørup Fru Drevsen paa Silkeborg og Flinch med en Historie. (I Casino Fuglen i Pæretræet.)
Tirsdag 21
Onsdag 22
Torsdag 23 Brev fra Faderen Collin, Fuglen i Pæretræet opført i Casino i Mandags og gjort Lykke. Baronens Fødselsdag i Dag, Brev fra Jette Wulff.
Fredag 24 Tour til Moesgaard hvor Procurator Dahl boer, hjem Kl 12 og væltet, men lykkelig derfra.
Lørdag 25 (I Casino i Kjøbenhavn, Fuglen i Pæretræet og Gurre).
Søndag 26 Reist fra Wilhelmsborg til Aarhuus, Middag hos Kjærulfs Brev fra Fru Drevsen. Brev til Viggo og Luise Lind. (Efterretning om Cholera i Kjøbenhavn).
Mandag 27 Kom Klog 11 ½ til Silkeborg Brev fra Jette Collin.
Tirsdag 28
Onsdag 29 Sendt Brev til Eduard Collin og Fru Drevsen. Til Jonna, og Fru Güldencrone.
Torsdag 30 Brev fra Jette Wulff, Amerikaneren Pennock i Pensylvanien. Giørup. Forvalter Münster. Kjørt en smuk Tour hiin Side Søen.