H.C. Andersen: Almanak april 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1853
Fredag 1 I Theatret anden Gang “en Sommeraften”, Fru Heiberg modtaget; jeg skulde til Enkedronningen, fra Gangen i Theatret hørte jeg stormende Bifald, det var Nielsen, jeg fortalte som jeg forstod at ogsaa han blev modtaget, men det var for en Bouquet han rakte Fruen, jeg kom ved at erfare denne falske Efterretning jeg havde givet i slet Humeur.
Lørdag 2 H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Sov daarlig; var særdeles forstemt over hvad jeg havde sagt. – fik Besøg af lille Rigmor med Blomster, Stampe & Blomster fra Hartmann Mad Anholm, en Ubekjendt, en Skjærm fra Jette Wulff; spiiste hos Eduard og drak Champagne, i Corsaren min Fødselsdag omtalt smukt som een af April Mærke-Dage. Daarligt Humeur hele Dagen.
Søndag 3
Mandag 4
Tirsdag 5
Onsdag 6
Torsdag 7
Fredag 8
Lørdag 9
Søndag 10
Mandag 11
Tirsdag 12 stort Bal hos Landgrevens.
Onsdag 13 i Casino Ole Lukøie; (ikke godt spillet). Bifald.
Torsdag 14 Dr Dreier som jeg traf hos Landgrevens pludselig død.
Fredag 15
Lørdag 16 Admiral Zahrtmann pludselig død igaaraftes paa Gaden.
Søndag 17
Mandag 18
Tirsdag 19
Onsdag 20
Torsdag 21
Fredag 22 Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer “illustrerede Eventyr” og 2000 “Samlede Skrifter”. – I Hofteatret Prices: en Comedie i det Grønne.
Lørdag 23
Søndag 24
Mandag 25
Tirsdag 26
Onsdag 27
Torsdag 28
Fredag 29
Lørdag 30
Søndag 31