H.C. Andersen: Almanak marts 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1853
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lørdag 5
Søndag 6
Mandag 7 I Casino: En Nat i Roeskilde.
Tirsdag 8
Onsdag 9
Torsdag 10 Carneval i Casino, (jeg var i Comiteen og har aset i næsten 12 Dage, med Forsamling og Prøver. Indledningen og Tombolaen skrevet af mig; kom derhen Kl. 7 og hjem om Morgenen 2 ½.
Fredag 11 Megen Fornøielse i Publicum over Carnevalet.
Lørdag 12
Søndag 13
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16
Torsdag 17 Nøkken (Bifald) og Balletten Brudefærden i Hardanger.
Fredag 18
Lørdag 19
Søndag 20
Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27 Var inde i chatolsk Kirke og ude paa Isen der er tillagt over til Sverrig.
Mandag 28 Endnu 7 a 8 Graders Kulde.
Tirsdag 29 idag pludselig foraarsagtigt, Solen varm, Luften mild men rundom Iis.
Onsdag 30 Fru Heibergs Modtagelse i Theatret med Blomster og Sang, – fik fra mig Vers og Bouquet.
Torsdag 31 I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Brev: Danner.