H.C. Andersen: Almanak januar 1853

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1853
Lørdag 1 Brev fra Hertugen af Weimar.
Søndag 2 skrevet Vise til 6te Januari,
Mandag 3
Tirsdag 4 i Casino opførtes “Hyldemoer” og en Comedie i det Grønne, denne sidste gjorte umaadelig Lykke (Sendt Brev til Hertugen af Weimar og til Fru Serre).
Onsdag 5
Torsdag 6 Faderen Collins Fødselsdag, feiret hos Eduard; gik paa Maskerade hvor en Contoirbetjent Schmidt forfulgte mig med Grovheder over mit Udvortes af Gud. –
Fredag 7 I Corsaren mine Historier revet ned og aftrykt et flere Aars gammelt Angreb paa mig af Glasbrenner.
Lørdag 8 Brev til Sophie Gade i Leipzig. I Casino en Comedie i det Grønne.
Søndag 9
Mandag 10
Tirsdag 11
Onsdag 12
Torsdag 13
Fredag14
Lørdag 15
Søndag 16
Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag19
Torsdag 20
Fredag 21
Lørdag 22 kom Jonna herind med sine Smaa. Brev fra Fru Serre.
Søndag 23 Endnu vedvarende “Grip” i 7 Dage, med Næseboers Pine.
Mandag 24 I Casino Ole Lukøie, fuldt Huus, jublende Bifald.
Tirsdag 25 Varmt Bad, men stadig Hoved og Næseboers Pine.
Onsdag 26
Torsdag 27
Fredag 28 Brev fra Sophie Gade. I Casino Ole Lukøie stort Bifald.
Lørdag 29
Søndag 30
Mandag 31 i Casino en Comedie i det Grønne, stort Bifald.