H.C. Andersen: Almanak marts 1850

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1850
Fredag 1 Opførtes første Gang “Ole Lukøie”; Folk forstod ikke, de hyssede heelt ind i 3die Act, men blev derpaa opmærksom, Ideen gik op der var udeelt Bifald.
Lørdag 2
Søndag 3 Ole Lukøie udeelt Bifald.
Mandag 4 Ole Lukøie, ligesaa.
Tirsdag 5 min danske Sang trykt i Fædrelandet.
Onsdag 6 Schmidt blev syg og Ole blev ikke givet, Casino var lukket.
Torsdag 7
Fredag 8 Ole Lukøie (i Nord og Syd en tom Anmældelse).
Lørdag 9
Søndag 10 Ole Lukøie.
Mandag 11 Ole Lukøie.
Tirsdag 12
Onsdag 13 Ole Lukøie – (fik udbetalt 300 Rdlr for Ole).
Torsdag 14
Fredag 15 Ole Lukøie.
Lørdag 16
Søndag 17 Ole Lukøie, særdeles stærk Bifald.
Mandag 18 (Pariserdrengen og den ny Ballet)
Tirsdag 19 Grev Danneskjolds Bryllup med Frøken Zütphen.
Onsdag 20 Aften hos Henrik Stampe, jeg udbragte Skaaler.
Torsdag 21 Sendt Schmidt min Buste. Frøken Mimi Zahrtmanns Bryllup med Grev Holstein.
Fredag 22 Norma. – Skrevet paa “I Sverrig”.
Lørdag 23 Storm. Mavesmerter, Eftermiddag og Aften hjemme og læst med Begjærlighed Gejers Svea Rikes Häfder. Besøg af Schmidt, foræret ham “Das Märchen meines Lebens”.
Søndag 24
Mandag 25
Tirsdag 26
Onsdag 27
Torsdag 27
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30