H.C. Andersen: Almanak januar 1850

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1850
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lørdag 5
Søndag 6 Middag hos Wanscher i Anledning af Excellensen Collins Fødselsdag. – Meer end Perler og Guld – Ild i Casino strax slukket.
Mandag 7
Tirsdag 8
Onsdag 9
Torsdag 10
Fredag 11
Lørdag 12
Søndag 13
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16
Torsdag 17
Fredag 18
Lørdag 19
Søndag 20 Øehlenschlæger død om Aftenen kl 11. omtrent samme Tid (og Dag) som Chr VIII . Var to Gange derude,
Mandag 21 Uro. drevet om, Var hos William Øehlenschl.
Tirsdag 22 Fik det Hverv at skrive (til imorgen) Farvel fra Vesterport; kom derfor ikke til Tuteins, min Maskerade-Billet laae. Brev til Ingemann igaar.
Onsdag 23 Skrev om Formiddagen Digtet “Alleen”. Saae Øehlenschlæger, som en bronze Figur, ungdommelig. – Nerveus og ilde hele Dagen. Fra 9 Graders Kulde til 1 Grads Varme.
Torsdag 24 Taage, vaadt, Posterne komme fra Sprogø. Middag hos Zahrtmanns.
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
Mandag 28
Tirsdag 29
Onsdag 30
Torsdag 31