H.C. Andersen: Almanak maj 1849

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Mai 1849
Tirsdag 1 Nu i tre fire Dage deiligt Solskin og varme. – I Theatret Figaro.-
Onsdag 2 Brev til General af Dahlstrøm; Middag hos Ørsteds. – Skrevet Ronmanzen Slaaentornen.
Torsdag 3 Meget varmt. Drømt i Nat om Krigen og talt med Keiseren af Rusland, en underlig Drøm.
Fredag 4 Skrevet Deviser; drevet om Skrevet til Bunzen.
Lørdag 5 Middag hos Kocks. Aften hjemme koldt. I Dag nerveus + . Givet Sædler til Comedielotto.
Søndag 6 Været i Frederik VI Asyl. Læst i Dansk Morgenblad om min Orden, gjort Nar af. Givet Otto Müller og Kone til Udstilling. Eduards Bogen til Casino Schmidts Forestilling: en Nat i Roeskilde og Comedie i det Grønne.
Mandag 7 Brev fra Wilken Hornemann og selv var han kommet fra Fangenskab med Dr Courlænder. Aften hos Gottschalks.
Tirsdag 8 Bournonvilles Ballet Conservatoriet, som Bladene sætte uendeligt høit, var kun saa saa, fik fra “unge Piger” to nydelige Dukker fra Bazaren og et Vers.
Onsdag 9 Middag hos Ørsteds, gik paa Bazar.
Torsdag 10 Hos Collins, den norske Dr Voigt der til Middag. Hos Bournonville om Arangement med Glæser. +
Fredag 11 Saa 3 Skibe med Saarede. Afficeret, ikke Lyst til at tage til Sverrig. –
Lørdag 12 hos Næboes; Aften hos Frøken Bremer, en Fest for mig; et Digt af Boyesen Lille Maria rakte mig et sølv Bæger. Frøken Bræmer udklædt, jeg var ganske geneert, Ørsteds var det; det endte med Thorvaldsen Ligmarsch. Ilde stemt.
Søndag 13 Middag hos Collins da det var sidste Middag jeg er her før Reisen.
Mandag 14 Hartmanns Geburtsdag, der om Aftenen.
Tirsdag 15 Arangeret til Reisen, sagt Farvel. +
Onsdag 16 Middag hos Ørsteds med Frøken Bremer, Martensen &. – fik 25 Breve til Sverrig af Frøken Bremer, hun kyssede mig til Afsted. Daarligt Humeur, ondt i Test:
Torsdag 17
Fredag 18
Lørdag 19
Søndag 20
Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
Mandag 28
Tirsdag 29
Onsdag 30
Torsdag 31