H.C. Andersen: Almanak april 1849

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1849
Søndag 1 Uvished om Krigen. Læst hos Hauchs. Kongen kommet til Byen. Paa Udstillingen med Kocks.
Mandag 2 H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Besøg af Thielse og Scharling. Thekopper af Jette Wulff og Frøken Cold. Gyldenlak fra Jonna, Blomster i Glas fra Frøken Bræmer. Vesitter. Vaabenstilstanden hævet, Blokade kundgjort. Krig; veemodig stemt. +
Tirsdag 3 Paa Udstilling. Brev til Ingemann. Vrøvl med Mantius. (Skibene ved Eckernførth)
Onsdag 4 Hos Ferrini. Drevet. Læst Comedien hos Kocks.
Torsdag 5 Middag hos Collins. – og læst.
Fredag 6 Læst hos Adlers. Middag hos Ørsteds.
Lørdag 7 Efterretning om at i Torsdag sprang Linieskibet Chr VIII i Luften, dræbt Krieger, Ulrich, Hohlenberg, Gram, Wolff, & Fregatten Gefion taget hvor Wilken Hornemann var, stor Forstemmelse i Byen. Drev om. –
Søndag 8 Trist. Besøgt Bunzen og Theodor, drevet paa Toldboen; alle forstemte, Middag hos Abrahams.
Mandag 9 Mere mismodig; Alle Theatre lukkede af Sorg.
Tirsdag 10 Hele Dagen forknøt, det er som jeg var paa et synkende Vrag. Fru Drevsen ukjærlig og phanatisk a la Jonna, bedet mig ikke komme der, naar jeg ikke havde deres Mening. Ulriks, der hed sprunget i Luften frelst og kommet hjem med Christian Wulff, jeg kom ret til at græde, besøgte ham, der sad hos den sørgeklædte Familie. Jeg har deiligt faaet Luft igjen.
Onsdag 11 Hos Ørsteds;forknøt – Det er som var Alt tabt. – Jeg driver halv syg om.
Torsdag 12 Strid med Jette Wulff, som var phanatisk. – Gik til Colliins.
Fredag 13 Besøg om Morgenen af Ingeborg. Middag hos Zinns. ilde Humeur, det vil ende blodigt tungt.
Lørdag 14 Bedre Humeur, gik paa Udstilling. Middag hos Næboes. aften Hoftheatret, Jomfr Bergnehr.
Søndag 15 Efterretning om Troppernes Hold ved Als; Mere oprømt. Glæsers Datter comfirmeret var der om Aftenen.
Mandag 16 Fløttet ned paa anden Sal.
Tirsdag 17 Trist; modløs; sørgelig Tid.
Onsdag 18 Var hos Ørsteds. skriver til Ingen.
Torsdag 19 Skulde have været til Roberodos og Zahrtmanns, men gik til gamle Collins.
Fredag 20 Middag Grød hos Kocks skrev til Christian Wulff.
Lørdag 21 Skrev til Wilken Hornemann. Middag hos Zahrtmanns. 3 Svenske Søeofficerer.
Søndag 22 Skrevet Sang for Løvenskjold, læst Folkecomedien hos Frøken Cold; Tydskerne rykkede ind i Jylland; trist, Middag hos Hr. Berg.
Mandag 23 Driver om, daarlige Efterretninger. Aften hos Frøken Irgens med den hollandske General & .
Tirsdag 24 Middag hos Kocks. Brev til C. Wulff. Brev til Wilken Hornemann. Collins hos mig til Caffe.
Onsdag 25 Middag hos Ørsteds. – Arrangementet med Tombola – Deviser; skrev Danebrogs Vise, samme Aften trykt.
Torsdag 26 Faaet Øehlenschlæger, Boye og flere til at skrive. Collins Ingemann og Frøken Bremer hos mig.
Fredag 27 Aften hos Prindsesse Juliane, med Enkedronningen, var indbudt hos Gotschalk for at see hans Cousine.
Lørdag 28 Skrevet Deviser; Besøgt Ingemanns, i Torsdags Søstrene i Kinnekulle opført 1ste Gang. Concert paa Hoftheatret. Schmidt fortalt Svinedrengen.
Søndag 29 Igaar og i Dag varmt Foraar, jeg gik begge Dage uden Overtøi. l Leo og Madms Bergnehr eist til Sverrig. Aften hos Hætsch; hun var i Maskerade-Costume. – Siste Forestilling i Casino. Hos Moltkes, Sponeck aristokratisk.
Mandag 30 Skrevet Deviser. Brev til Hauch om Deviser.