H.C. Andersen: Almanak marts 1849

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1849
Torsdag 1 Middag hos Collins.
Fredag 2 Skrevet paa Folkekomedien.
Lørdag 3 Ligesaa, Vesitter.
Søndag 4 Hjemme hele Aftenen og arbeidet.
Mandag 5 Smukt Veir. Drevet. Besøg af Goldschmidt.
Tirsdag 6 Maskerade i Casino, jeg var Gaarskarl.
Onsdag 7 Fattigeret. Storm og Regn.
Torsdag 8 Hos Collins.
Fredag 9 Skrevet paa Komedien, spadseret +.
Lørdag 10 Middag hos Goldschmidt. Bournonville sagt at jeg ikke kunne dømme om et Digterværk. Aften læst hos Baron Pechlin.
Søndag 11 Middag hos svenske Consul Everlew, dernæst i Casino og paa Gaden +.
Mandag 12 Forkjølet. Regn og Storm.
Tirsdag 13 Skrevet paa Folkecomedien.
Onsdag 14 Med Frøken Bremer, Molbech, Hauch & til Middag hos Ørsteds.
Torsdag 15 Maskerade i Casino; Ingeborg og Louise med mig, der var raat og kjedeligt.
Fredag 16 Træt, drevet om.
Lørdag 17 Hos Næboes – + . Leo kommet til Byen.
Søndag 18 I Casino anden Gang Stegekjelder raat. Skrevet en Liste. Besøgt Goldschmidt.
Mandag 19 Om Aftenen hos Moltkes sidste Soires sammen med General Fabrieu.
Tirsdag 20 Læst for Langes Selskab min ny Comedie.
Onsdag 21 Hos Ørsteds til Middag. Eventyr dediceret mig af Gerson.
Torsdag 22 Hos Collins, hvor Fru Poulsen, Præstekonen er. Besøg af Hostrup med hans Bog.
Fredag 23 Bestiller ikke noget – Middag Kocks.
Lørdag 24 Talt med Frøken Bræmer om Jenny Lind. + Besøg af Leo.
Søndag 25 Fortsat Samtale om Jenny. Bournonvilles Bog om Theatret. Eventyr fra Ingemann. + Besøgt Leo.
Mandag 26 Bog fra Berlin ved Grev Plessen som besøgte mig. – Raat vaadt. Mad: Dahl, Rosina i Barberen.
Tirsdag 27 Besøg af Leo. Drevet, i Theatret Puf.
Onsdag 28 Fru Ørsteds Fødselsdag, Middag hos Excellensen.
Torsdag 29 Middag hos Collins; besøger ofte Frøken Bremer.
Fredag 30 Driver; det er ikke som det skulde være.
Lørdag 31 Hos Næboes. En Altonaer Udgave af Agnete & H.P. Holst vred paa mig efter Sladder af Monrad.