H.C. Andersen: Almanak januar 1849

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1849
Mandag 1 Været omkring at gratulere, selv paa Christianshavn, gik meget. Middag hos Kocks. –
Tirsdag 2 I Theatret 4de Gang Forspillet, Bifald;
Onsdag 3 Meget koldt. Middag hos Ørsteds.
Torsdag 4 Kjørt med Frøken Bræmer hos Hartmanns. Besøg af Fru Kock og Jette Wulff.
Fredag 5 Deilig Frost. Middag med Frøken Bræmer hos Hartmanns. besøg af Fru Kock og Jette Wulff.
Lørdag 6 Faderen Collins Fødselsdag, var med Børnene at give ham en Sopha; Middag hos Gottlieb.
Søndag 7 Middag med Frøken Bræmer hos Kocks, Kock hidsig; om Aftenen mit Forspil og i Casino en Comedie i det Grønne.
Mandag 8 Kun 60 Rdl for hele mit Forspil; ærgerlig Bal hos Moltkes.
Tirsdag 9 Sovet slet i Nat over den ringe Betaling. Skrevet Collin derom. Sophie Dalstrøms Fødselsdag, Middag hos Ørsteds.
Onsdag 10 Skjærende Kulde og Blæst. Forspillet givet. Var i Casino til Talismanen.
Torsdag 11 Middag hos Collins, fik af Frøken Bremer Midsommer-Reisen.
Fredag 12 Brev fra Collin, der bliver ved sin Mening om Forspillet; jeg lider aabenbar Uret, mister 100 Rdlr. –
Lørdag 13 Indført hos Brauns. Bal hos Excel; Collin.
Søndag 14 Ærgerlig over den lidte Uret; Middag hos Adlers. Forspillet givet 8 Gang. –
Mandag 15 Ærgerlig! – Gik med Goldschmidt Langelinie og ind af Nørreport. Endt Midsommers Reisen.
Tirsdag 16 Meget vred paa Faderen Collin, kom der ikke. syngeprøve paa Brylluppet ved Comers: Tandpine.
Onsdag 17 Brev fra Hertugen af Weimar og Fru Von Eisendecher. Jeg bestiller ikke det mindste; det er rædsomt; Ulyst til Alt. Gik til Collins om Formiddagen. Tandpine. Betalt 6 Rdlr for min Deel til Present den 6 Januar.
Torsdag 18 Middag hos Collins. Foraarsagtig om Morgenen vaadt Veir op ad Dagen – .
Fredag 19 Raat Veir. – Drevet. Bal hos Gottschalks.
Lørdag 20 Middag hos Fru Zinn; drevet. – Chr 8 Dødsdag.
Søndag 21 Drevet om; ikke Lyst til Noget.
Mandag 22 Prøve paa Operaen.
Tirsdag 23 Middag med Øehlenschlæger hos Fru Zeuthen.
Onsdag 24 Prøve – Operaen udsat til Mandag.
Torsdag 25 Med Frøken Bremer hos Collins til Middag.
Fredag 26 Prøve. Bournonville tyrannisk.
Lørdag 27 Middag hos Browns.
Søndag 28 Prøve. Jomf Bergnehrs Capriser, med at udelade Musiken hvor hun skulde synge “gamle”; Bournonville med Træet.
Mandag 29 Bryllupppet ved Comersøe, 1ste Gang; næsten hvert Nummer Bifald, efter 1 og 3 Act stormende; aldrig før hørt dett stærkere. – Bal hos W Moltkes. Brev fra Bournonville – (han gjorde hvad han vilde) Besøgt C. Bunzen,
Tirsdag 30 Maskerade i Casino om Aftenen (til Middag hos Fru Zinn).
Onsdag 31 I Flyposten foruden Glæser, Bournonville særdeles roest for Arangementet, jeg ikke nævnt; lynende gal. –