H.C. Andersen: Almanak december 1847

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1847
Onsdag 1 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 2 Hos Collins. Slet Humeur hver dag.
Fredag 3 Middag hos Hartmanns.
Lørdag 4 Hos Næboes – slet Humeur.
Søndag 5 Altid vaadt og raat, Middag med von der Maases hos Stampes.
Mandag 6 Middag hos Vincent. Vred paa Emil.
Tirsdag 7 Aften hos Madam Thyberg.
Onsdag 8 Sendt Brev og Manuskript til Bentley Brev fra Lorck. Slet Humeur.
Torsdag 9 Klart Veir.
Fredag 10 Middag hos Fru Heinen.
Lørdag 11 – hos Næboes.
Søndag 12 Middag hos Eduard
Mandag 13 Middag og Aften hos Stampes med Ernst.
Tirsdag 14 Middag hos Kocks.
Onsdag 15 Hos Ørsteds.
Torsdag 16 hos Collins.
Fredag 17 Middag hos Drevsens.
Lørdag 18 Hos Hartmanns til Middag.
Søndag 19 Læst hos Fru Hanck Eventyr.
Mandag 20 Middag hos Eduard. Strid med Øehlenschlæger Villiams Geburtsdag.
Tirsdag 21 Middag hos Ørsteds Excellensens Geburtsdag; Aften hos Zahrtmanns Juletræ, siden hos Eduard.
Onsdag 22 Middag hos Kocks; ikke ganske vel da jeg gik hjem, iøvrigt er jeg i dette Efteraar stærkere end i alle de senere Aar, jeg lider ikke saa meget af Mathed.
Torsdag 23 Kjørt paa Jernbanen, med Dagvogn Extrapost over Kjøge til Bregentved med Chr; v der Maase og Luckner, kom der til Middag.
Fredag 24 Fik paa Juletræet et Glas Krus og en Løve; skrevet Deviser. Igaar før jeg reiste sendt Brev og Bøger til Jenny Lind, Kongen af S, Beskov og Frøken Bremer. –
Lørdag 25 Flere Gjæster. Slet Julekomedie Knudths her fra Sorø; Konen elskværdig.
Søndag 26 Ballet. Professor Forkhammer her.
Mandag 27 Meget forkjølet; Hyllethee.
Tirsdag 28 Læst hver dag i Bøtchers Verdenshistorie.
Onsdag 29
Torsdag 30
Fredag 31

Foran i almanakken står:

Beckwith-Lohmeyer
Pilestrædet 119
Longmann 39 Paternooster Row – London
Gerson Nørrevold 45-C
T.W. Pedersen Hjørnet af Brogade og Strandgade N 14 – 3-
Ihre Excellenz die Frau Generalinn von Luck in Berlin
Elise Rudiger geb: von Hohenhausen. Minden in Westfalen halb 9 Sonabend.
Boner.
54 Charlotte St Portland Place
Cha. Dickens
1. Devonshire Terrace
York Gate, Regents Park

Bag i almanakken står:

Danske Consuller ude.
Amsterdam. J.N. Woldsen
Antwerpen. W. Rottebohm.
Dunkerque. A. Bonvarlet.
Gent. J.C. Thaden.
Havre. F. Duntzfeldt.
Hull. C. F. Good
Leith W. Marschall.
Glasgow A. Alison
Ostende. Jean v. Weghem
Rotterdam Bernhardt Thaden.
C.J.N. Nieuwenhuis trykt i Schonhoven
vogm. George Street 8
Minories
Til den 9 August 12 Pd.

Reise til Edingburg og tilbage 6 Pd.

Reist i Skottl.: 2 Pd.

Leve paa Reisen 4 Pd.

Ophold hos Hambr 1 Pd.

Leve i 5 Dage 5 Pd.

30 Pd.

Altsaa 30 Pd. endnu 270.

fra London til Kiøben Reisen 100 Rdlr.

170 = 80 Species = 40 Dages Ophold

21 Napoleon = 154 Rdlr

Fru Caroline von Zöllner

i Dresden

Wenzel, Graf Paar, K.K. Major. Wien. Wolzeile im Fürst Paarschen Haus.–
Julius Reutscher.
Blumenstrasse 58
Sontag 10 –
Bedford Place 2 W
Med fremmed hånd:

Williams & Norgate

14. Henriette Street

Covent Garden

German Booksellers