H.C. Andersen: Almanak november 1847

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1847
Mandag 1 Etatsraad Kocks Middag.
Tirsdag 2 Eduards Geburtsdag et Skind til Fødderne – Theodor Tobak, Gusta et Portræt, Middag hos Zahrtmanns.
Onsdag 3 Middag hos Ørsteds. Brev til Zeise.
Torsdag 4 Middag hos Collins. aften i Casino og hørt Ungarerne.
Fredag 5 Afbud fra Zinns. Middag hos Vincent.
Lørdag 6 Middag hos Næboes.
Søndag 7 Middag hos Restauration.
Mandag 8 skrevet Eventyr 4 i tre dage, Middag hos Kocks.
Tirsdag 9 Drevet.
Onsdag 10 Middag hos Eduard med Hartmanns.
Torsdag 11 Hos Collins.
Fredag 12 Paa Restauration.
Lørdag 13 hos Næboes.
Søndag 14 Middag hos Abrahams med Campe.
Mandag 15 Hos Stampes til Middag.
Tirsdag 16 Paa Restauration.
Onsdag 17 Brev fra Zeise, Lork, Fru Dechen. Aften hos Gottschalks.
Torsdag 18 Middag hos Collins.
Fredag 19 Middag hos Hartmanns. Troldom udhuiet.
Lørdag 20 Hos Næboes. Raat, vaadt, graat.
Søndag 21 Middag hos Stampes. Italiensk Opera skulde aabnes, men begge Tenore syge. – Casino Gasrør sprunget.
Mandag 22 Middag hos Eduard, vaadt, graat.
Tirsdag 23
Onsdag 24 hos Ørsteds.
Torsdag 25 hos Collins.
Fredag 26 hos Zinns.
Lørdag 27 Reist til Roeskilde paa Jernbane.
Søndag 28 I Domkirken, Middag hos Doctor Marcher. Kjørt til Kjøbenhavn.
Mandag 29 Middag hos Vincent.
Tirsdag 20 ! Middag hos Kocks.