H.C. Andersen: Almanak marts 1847

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1847
Mandag 1 Brev fra Hr og Fru von Eisendecher.
Tirsdag 2 Sendt Lorck to Billeder til Billedbog.
Onsdag 3 Middag med Christiani hos Øehlenschlæger.
Torsdag 4 Hos Collins. Liden Kirsten, meget Bifald.
Fredag 5 Adlers Geburtsdag. Middag hos Zinn. Brev fra Plüskow. –
Lørdag 6 Ret vel. I Casino paa Reineches Consert indbudt af ham. igaar sendt Brev til Boner i Regensburg.
Søndag 7 Middag hos Kocks, læst om Aftenen og var ikke vel. (Besøgt i Dag Melby).
Mandag 8 Raat, vaadt, graat. Fru Adlers og Madam Simonsens Geburtsdag, skrevet paa Romanen.+
Tirsdag 9 Liden Kirsten. Idag en mærkelig Snee-Storm, som jeg aldrig før oplevede. Aften hos Øehlenschlæger, kjørt hen, følt mig syg og maatte lade hente Hyrevogn.
Onsdag 10 Afficeret; hos Ørsteds, meget angrebet af at læse, gik syg bort.
Torsdag 11 Meget rask. fik af Grev Knuth 20 Rdlr til From og Løfte om at tage sig af ham. Skjænderi med Jonna; afficeret; igjen ret rask. Det er frosset til 3 Kroner.
Fredag 12 Niels Bark reist til London, Eventyr til Mary Howit. I Formiddags concert i Casino og hørt Eben med Straiharmonika.
Lørdag 13 Læst om Aftenen hos Drevsens. Tandpine.
Søndag 14 Hele Natten Tandpine, blevet hjemme i Dag med Kryderpose. Voldsom Smerte.
Mandag 15 Skaaret for Tandbyld. Hele Dagen hjemme. Stampes Geburtsdag, Besøg af Collins &.
Tirsdag 16 Brev fra Mary Howith. (gik første Gang ud). Brev fra Baronesse Decken.
Onsdag 17 Igaar en smigrende Anmældelse af mine Eventyr i Atheneum. Siddet for Jensen to Gange. Mat. Middag hos Gottlieb Collin.
Torsdag 18 Middag hos Drevsens. Brev fra Carl Beaulieu at han var forlovet.
Fredag 19 Brev til Edmond og Alexander Beaulieu samt til Arvestorhertugen af Weimar. Middag hos Zinns. – Nerveus.
Lørdag 20 Læst om Aftenen tre Eventyr i Studenterforeningen; Salen propfuld, jeg rædsom angest; det gik meget godt; Overskous Diamantkorset hysset ud.
Søndag 21 Middag hos Stampes. Don Cesar de Basan efter 2 Act faldt Lysekronen ned og saaret nogle. Forestillingen holdt op.
Mandag 22 Middag hos Eduard, siddt for Jensen, indbudt til Consert i Skandinavisk Selskab.
Tirsdag 23 Middag hos Etatsraad Franke. +
Onsdag 24 Igaar i Fædrelandet, den engelske Anmældelse af mine Eventyr. En ny over Billedbog kom i Dag i Atheneum. Middag hos Ørsteds.
Torsdag 25 Brev til Zeise og til Carl Beaulieu. Læst om Aftenen hos Baronessse Pecklin nerveus+.
Fredag 26 Hos Hartmann til Middag, nerveus. igaar i Magasin des Auslandes over Das Mährchen meines Lebens.
Lørdag 27 Aften hos Kongen og Dronningen og læst Evenetyr.
Søndag 28 Første Gang til Taffels hos Kongen her i Byen.
Mandag 29 Læst hos Fru Zinn. Nerveus.
Tirsdag 30 Middag hos Eduard.
Onsdag 31 Brev fra Grevinde Malvina Moltke