H.C. Andersen: Almanak februar 1847

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1847
Mandag 1 Formiddag hos Fru Zinn og læst.
Tirsdag 2 Middag hos Eduard. skrevet den gamle Gadeløgte.
Onsdag 3 Middag hos Baronesse Stampe, i Opera Hernani.
Torsdag 4 Middag hjemme.
Fredag 5 Valgerda første Gang. Bal hos Zahrtmanns. Middag hos Gottschack.
Lørdag 6 Sendt til Lork Eventyr. Middag og Aften hos Tuteins. Igaar i Corsaren mig som Don Quixote med Ridderkors paa en Landse. +
Søndag 7 Middag hos Collins. –
Mandag 8 Mit Portræt i illustrierte Zeitung. Om Aftenen talt længe og venligt med Heiberg, Valgerda stor Lykke, Balletten Penelope næsten ikke Klap hele Aftenen. Molbech talt med mig.
Tirsdag 9 Gaaer og døser Tiden hen. Brev fra Arvestorhertugen. Besøgt Melby.
Onsdag 10 Middag hos Ørsteds, Aften hos Eduard.
Torsdag 11 Middag hos Lieutnant Kjær.
Fredag 12 Aften læst Eventyr hos Thieles. I Corsaren.
Lørdag 13 Kaldet til Kongen. Havde Bygkorn paa Øiet; Om Aftenen hos Dronningen, hun tilbød mig Skjærm at sidde med, læste min Biograhie.
Søndag 14 Bygkorn paa Øiet meget slemt fik ikke læst Engelsk og kom ikke til Fru Lessøe
Mandag 15 Lystighed i Studenterforeningen, var der ikke, men bal hos Moltke.
Tirsdag 16 Sendt Brev og Pakke til Lork.
Onsdag 17 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 18 paa Bal hos Prinds Ferdinand.
Fredag 19 Læst hos Tutein. aften hos Baronesse Stampe; hun taktløs.
Lørdag 20 Igaar igjen nævnt i Corsaren. Tandpine.
Søndag 21 Kjørt ud til Fru Læssøe og spiist Middag. Tandpine. Casino aabnet.
Mandag 22 Middag hos Fru von der Maase, igaar endt Eventyret om Skyggen.
Tirsdag 23 Klar Frost, idelig Tandpine.
Onsdag 24 hos Ørsteds. Skrevet Skyggen.
Torsdag 25 Middag hos Collins.
Fredag 26 hos Hartmann; i Dag særdeles vel. –
Lørdag 27 Fritz Moltkes Geburtdag, der om Aftenen og læst; ikke vel;
Søndag 28 Brev imorges fra Alexander og Edmund Beaullieu, meget glad derover. Romanen Die Adoptivtochter skrevet efter “Billedbog”, sendt mig. Formiddag hos Saabys; læst hos Adlers, middag hos Adlers; smukt Veir; ikke ret vel. –