H.C. Andersen: Almanak december 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1846
Tirsdag 1 Hjemme; glemt at komme til Hartm.
Onsdag 2 Meget at bestille saa at jeg ikke kom til Ørsteds. Frokost hos Fru Zinn.
Torsdag 3 Middag hos Collins.
Fredag 4 Middag hos Hartmanns.
Lørdag 5 Hos Næboes. Jonathan Balling er død i Norge.
Søndag 6 Middag hos Pættau. I Theatret seet Czar og Tømmermand
Mandag 7 Kronprinzen af Sverrig har seet Napoli
Tirsdag 8 Ikke rask, reenskrevet engelsk Brev.+
Onsdag 9 Middag hos Ørsted. Aften hos Jørgensens meget vel +. Bazar og Brev fra Engeland.
Torsdag 10 Glad over Bog og Brev. Skrevet engelsk Brev.
Fredag 11 Middag hos Zinn (Ludvig)
Lørdag 12 Middag hos Baronesse Stampe; sendt Brev til Rich: Bentley og til Jerdan i London. Sara af Løvenskjold kjedelig og udhysset.
Søndag 13 Middag hos Pættau, læst om Aftenen Roman hos Hartmanns. –
Mandag 14 Middag hjemme.
Tirsdag 15 Hjemme.
Onsdag 16 Læst Engelsk første Gang med Lohmeier.
Torsdag 17 Middag hos Lind og Louise.
Fredag 18 Middag hos Hartmanns.
Lørdag 19 Aften hos Jette Collin, maatte læse da Ingeborg var der; ærgerlig.
Søndag 20 Middag hos og Aften hos Kocks, læst Biographie. Nerveus.
Mandag 21 Meget nerveus, kunde neppe gaae fra Barberen. Juletræ hos Zahrtman.
Tirsdag 22 Tudsmørke hele Dagen, Taage, raat, vaat, ækelt. –
Onsdag 23 Byldt i Enden; Emil meent jeg skulde dog reist i morgen. Pakket sammen.
Torsdag 24 Kjørt til Bregentved; stor Pine.
Fredag 25 En Qvalfuld Juledag. Bylden som et Æg.
Lørdag 26 En Deel bedre. Julestuen og talende Tableauer. Munke, Adalgisa, Rødhetten Judith, Amagermoder).
Søndag 27 Klar Frost, spadseret. Vers til Cotillon Bal; blev oppe til Klokken 3.
Mandag 28 Jagd; hver Dag læst i Carl Bernhards Krøniker.
Tirsdag 29 Bal på Lystrup; blev hjemme og endte 3 Binds Krønikebog.
Onsdag 30 Iaftes reiste Excellense. Var her til Middag, han er flau rask paa det. Skrev Sædler, kjedeligt.
Torsdag 31 Kjørt med store Michelsen og Adam Knuth til Kjøbenhavn; kom her Klokken 6; lidt i Theatret. Aften hos Collins til ind i det nye Aar.

Bag i almanakken for december 1846 står:

Græfin Thun 4 Uhr
Strada St Luzia No 41.
Secondo Piano
Domenico Sibelli