H.C. Andersen: Almanak november 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1846
Søndag 1 En Blomst fra Hartmanns, Middag hos Statsmenisteren Moltke.
Mandag 2 Hos Fru Zinn.
Tirsdag 3 Middag hjemme.
Onsdag 4 Middag Ørsteds, syg; kjørt syg fra Rungs Consert engelsk Roes.
Torsdag 5 Middag hos Gotlieb Collin.
Fredag 6 Middag hos Hartmanns.
Lørdag 7 Middag hos Næboes
Søndag 8 Middag hos Excellensen Ørsted, Aften hos Hartmanns.
Mandag 9 Middag hos Hartmanns. Aften hos Thiele.
Tirsdag 10 Middag hjemme. Ærgrelse ved Lorcks Subsc:Plan
Onsdag 11 Brev fra Hertugen af Weimar, Middag hos Ed: +.
Torsdag 12 Middag hos Collin. Mine Digte ud til Jul.
Fredag 13 Middag hjemme
Lørdag 14 Middag hos Eduard, Øehlenschlægers Geburtsdag; Amlet 1.ste Gang.
Søndag 15 Besøgt Øehlensclæger. Middag hos Collin.
Mandag 16 Middag hos Gottlieb.
Tirsdag 17 Middag hjemme.
Onsdag 18 hos Ørsteds – .
Torsdag 19 Hos Collins; 5 Indbydelser den Dag
Fredag 20 Middag hos Hartmann. Brev til Weimar.
Lørdag 21 Middag og Aften hos Kocks, læst Biographie.
Søndag 22 Middag hos Collins
Mandag 23 Læst om Formiddagen hos Frøken Cold.
Tirsdag 24 Middag hjemme, var budt hos Hartmans Brev til Lork.
Onsdag 25 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 26 Middag hos Collins. Indbudt til Bal hos Landgrevens, kom ikke for Byggryn paa Øiet.
Fredag 27 Middag hos Zinns – Formiddag hos Hornemanns med Gottschalk.
Lørdag 28 Kaldet til Baronesse Stampe, som vilde fortælle at Dronningen vilde skrive i mit Album. Middag hos Næboes.
Søndag 29 Middag hos Kocks. Hjemme om Aften.
Mandag 30 Middag hjemme. ikke rask. Brev fra Engeland igaaer med Aviser kostede 2 Rdlr 5 Mk.