H.C. Andersen: Almanak september 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1846
Tirsdag 1 Kjørt til Belvedere og præsenteret for Kongen af Holland. Afsked med den hertugelige Familie og Aften hos Fru Schwendler.
Onsdag 2 Arvestorhertugen hjemme og sagt mig Levvel.
Torsdag 3 Reist til Jena
Fredag 4 Petits dumme bog. Middag og Aften hos Frohmanns
Lørdag 5 Stampe til Kaffe. Digtet med Wulff.+
Søndag 6 Taage. Kaffe hos Stampe. Middag hos Kock. Aften hos Oberst Paschewitsch.
Mandag 7 Digtet med Wulf. Reist fra Jena til Naunburg.
Tirsdag 8 Fra Nauenborg over Weisenfels til Leipzig.
Onsdag 9 Besøgt Gade og Freges. Truffet Josepson.
Torsdag 10 Brev fra Adler. Middag hos Mendelsons med Fru Dulken, David, Gade & Brev fra M Howitt i London.
Fredag 11 paa Restauration med Gade og Bøtcher Aften Lucrecia Borgia og hos Pfortens.
Lørdag 12 Middag hos Freges, Brev til Eduard og Brev fra ham. Lorck indtruffet.
Søndag 13 Koldt. om Aftenen i Oprera truffet Etatsraad Kock og Maleren Berg.
Mandag 14 Besøg af Digteren Apel. Etatsraad Thomsen indtruffet. Brev fra Augustenborg. Brev til Hertugen af Weimar. Besøg af Apel og Hamerich, Schram.
Tirsdag 15 Brev til Augustenburg. Aften hos Lork.
Onsdag 16 Reist fra Leipzig over Magdeburg til Braunschwig.
Torsdag 17 Middag hos Mare’s; paa Jernbanen til Hanover. I Theatret Bryggeren af Preston. Med Diligense kl 11.
Fredag 18 Kom til Bremen.
Lørdag 19 Fra Bremen til Oldenburg.
Søndag 20 Ærgrerlig over Reisende Anmældelse Ritter & – Beaulieu hos os.
Mandag 21 Brev fra Lieutnant Ezel –
Tirsdag 22 Jerndorfs om Aftenen hos os. Brev fra Faderen, Eduard og Jonna. Svar derpaa.
Onsdag 23 Audienz hos Storhertugen af Oldenburg.
Torsdag 24 Middag hos Kammerherre Beaulieu.
Fredag 25 Prospectus sendt til Lorck. Finks.
Lørdag 26 Oversat med Alexander. – Bous rimés.
Søndag 27 ikke i Leiren, følt mig syg.
Mandag 28 Oversat med Meyer. Aften hos Wederkopps.
Tirsdag 29 Aften Fru von Scharnhorst.
Onsdag 30 Brev fra Faderen jeg er Ridder af Dannebrogen. – Vesitter.