H.C. Andersen: Almanak august 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Lørdag 1 Meget varmt; ikke vel; skrevet paa Biographien Klokken 10 1/2 til Thun, Dampskib til Interlaken, kjørt til Lauterbrunnen.
Søndag 2 Kjørt til Grindenwald. Interlaken Thun Bern (opgivet at gaae til Le Locle).
Mandag 3 Reist fra Bern over Solethurn til Basel.
Tirsdag 4 Breve (Jette Hanck død) Brev fra Fritsch i Marseille, Faderen Collin, Eduard, Fru Balling. –
Onsdag 5 Paa Jernbanen fra Basel til Frankfurth Dampskib til Mains.
Torsdag 6 Dampskib fra Mainz til St Goar
Fredag 7 Middag hos Heuberger
Lørdag 8 og
Søndag 9 skrevet paa Biographie.
Mandag 10 reist fra St Goar til Mains, Jernbane til Frankfurth.
Tirsdag 11 Middag med Mad og Ht. Homberg hos een af mine Beundrerinder.
Onsdag 12 Middag hos Pecklin; Tillus -+.
Torsdag 13 Siddet for Maleren Schram. Igaaer sendt Biographie til Lorck
Fredag14 NB: ingen tekst i almanakken for nedenstående dage
Lørdag 15
Søndag 16
Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag19
Torsdag 20
Fredag 21
Lørdag 22
Søndag 23
Mandag 24
Tirsdag 25
Onsdag 26
Torsdag 27
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30
Mandag 31