H.C. Andersen: Almanak juni 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1846
Mandag 1 Madonna del Arco; Statuerne og Bronzerne. Tour til Porti.
Tirsdag 2 Skrevet paa Biographien. Brev til Lorck med den.
Onsdag 3 100 Mk. Banko hos Rotschild. Efterretning om Pavens Død. Middag hos Voigt. Josephson reist. Theatro nuovo elexira.
Torsdag 4 I Billedgalleriet; skrækkelig Mathed.
Fredag 5 Maven daarlig, nerveus, træt af Neapel Skrevet Forandringer paa Ravnen.
Lørdag 6 Brev fra Jette Hanck. Skrevet paa Biographie.
Søndag 7 Truffet Sødermark. Seilet til Iscia og besøgt Jomf Fjeldsted. Hjem samme Aften.
Mandag 8 Skrækkelig Mathed om Aftenen saa jeg maatte ind i en Port. – Søebad.
Tirsdag 9 Zelmen reist – Skrevet om min Skygge. +
Onsdag 10 Brev til Hartmann og Fru Balling; ligger næsten hele Dagen på Sophaen.
Torsdag 11 Badet. Kjørt til Jesuitter og St Jenarkirken, corpus domini-Fest. Hollænderen Vorhulst reist.
Fredag 12 Regnskyl hele Natten. Diare’h. I Theatret La finta strega.
Lørdag 13 Besøgt Voigt; følt mig syg.
Søndag 14 Badet; ligget næsten hele Dagen for Hede. Middag hos Cerillos. Usædvanlig vel om Aftenen.
Mandag 15 Brev til Madms Paap og Fru Eisendecker; i Carlin Theater.
Tirsdag 16 Brev fra Ørsted og Kone. I Kapellet St Severo.
Onsdag 17 Hævet Resten hos Rotschild. Ikke vel, stærk Hede. Middag hos Voigt; læst og været meget angrebet.
Torsdag 18 Sov for aaben Dør; Middag hos den preusiske Minister, med Moltke paa Capo di Monte.
Fredag 19 Badet. Sendt Biographie til Lorck. Taget Plads paa Dampskibet Castore til Marseille. Kjørt langs Havet.
Lørdag 20 Badet; puslet med mit Tøi til Afreisen; lidende af Varmen. Aften hos den preusiske Menister med Lord Rokkeby, Schwarzenberg kjørt hjem Klokken henimod 12.
Søndag 21 Farvel hos Vogts. Ligger af Varmen. –
Mandag 22 Brev fra Faderen Collin og Jonna, Brev til Jenny Lind. Vesitter. Middag hos Baron Brockhausen.
Tirsdag 23 Reist fra Neapel med Dampskibet Castor.
Onsdag 24 Kom til Civitta Vechia.
Torsdag 25 Kom til Livorno. haardt Veir.
Fredag 26 Storm; Genua.
Lørdag 27 Kom om Morgenen til Marseille.
Søndag 28 Brev igaar fra Hertugen af Weimar, Besøg af Fritsch. i Opera om Aften +.
Mandag 29 Brev til Faderen Collin og til Lorck. Mødt ved Middags-Bordet Ole Bull; han fik i Aften Serenade.
Tirsdag 30 Reist fra Marseille over Arlev til Nismes.-