H.C. Andersen: Almanak maj 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Ses bedst på en PC !

Maj 1846
Fredag 1 Klokken 6 fra Rom; Albano;Arezi, Genzano Welletri. Cisterna.
Lørdag 2 over Sumpene, Terrazina, Fondi, Mola di Gaeta.
Søndag 3 St Agathe; Capua overnattet.
Mandag 4 kom til Neapel Kl 11 boer 28 paa St Luzia.
Tirsdag 5 hævet Penge, besøgt Voigt; afficeret; Prindserne af Glücksburg.
Onsdag 6 I Kirken St Genaro seet Blodet; Posilipo Grotten.
Torsdag 7 Besøgt Prindserne af Glücksborg Middag hos Voigt. Afficeret ved at gaae hjem.
Fredag 8 Regnveir. Ikke ganske vel; besøgt Besk-Friis.
Lørdag 9 I Galleriet. Brev fra Faderen Collin.
Søndag 10 I Kirke, Besøg af Fleischer. Luzia Thea: d fundo
Mandag 11 Meget mat; Middag hos den preusiske Minister. Besøg af Prindserne af Glücksborg.
Tirsdag 12 Besøgt Voigt, Galleriet frescerne, Cerillos.
Onsdag 13 Musæet Statuerne; ængstelig afficeret af den skrækkelige Cirocco, flittig paa Biographien, ikke vel; inde om Aftenen hos Davidsen og Uldahl.
Torsdag 14 Besøgt Fru Cerillo; bedre. I Carlintheatret.
Fredag 15 Kjørt til Capodimonte og til Kirkegaarden.
Lørdag 16 Tung Scirocco; Musæets hemmelige Cabinet.
Søndag 17 Besøg i morgenstunden af Læssøe der er kommet iaftes kjørt ham ud til vi saae Nesida. Læssøe hos mig og seet Solnedgang.
Mandag 18 Ingen Breve, da fandtes hos Rotschild det Brev fra Faderen med Creditiv. Middag hos den preusiske Menister med Moltke &. Aften hos Grevinde Luthien.
Tirsdag 19 Sendt Brev til Faderen, Biographie til Lorck, Brev til Hertugen af Weimar. Vesitter Middag sidste Gang her med Grev Paar. –
Onsdag 20 Reist paa Jernbane fra Neapel til Castelamare.
Torsdag 21 Fra Castelamare til Cocumella piano di Sorento; sammen med Schwartz og Mucks.
Fredag 22 Hele Dagen skrevet paa Biographien -.
Lørdag 23 Hele Dagen skrevet paa Biographie, været i Hulen under Haven.
Søndag 24 Lynende gal over Tjenerens ublue Fordring om Penge for den Thee jeg indviteret af Schwartz havde drukket der; følte mig afficeret, Maven slet, ubehagelig Dag. Inde i Grotterne med Fakkel.
Mandag 25 Gaaet til Sorrent, boer i Albergo Coronadi ferro hos Pasquale Transmontani. – Nonne-Indvielse. –
Tirsdag 26 Øm i Tungen; skrevet Biographie. Spadseret mellem Bjergene. Solnedgang hos Josephson.
Onsdag 27 Klokken 7 seilet til Capri boer hos Pagani.
Torsdag 28 til blaa Grotte; Tibers Villa, Grotta naturale, ponte naturale.
Fredag 29 fra Capri til Sorrent og derpaa kjørt til Castelamare. Jernbane til Neapel.
Lørdag 30 Kjørt til Herkulanum. (Thomsen kommet her). – Seet Haven ved Portici.
Søndag 31 Kjørt til Pozzuoli og Bajæ; i Theater fiorentini il Schiavo.