H.C. Andersen: Almanak februar 1846

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1846
Søndag 1 Brev fra Borgaard. Besøgt Fru Schwendler, besøgt Arvestorhertugen. Aften hos Fru Pogewisch.
Mandag 2 Storhertugens Geburtsdag; man sagde jeg var blevet Ridder af den hvide Falk; nei! Stort Taffel. i Theatret Der Wildschütts.
Tirsdag 3 Besøgt Schober. Bal ved Hoffet.
Onsdag 4 Middag hos Fru Schwendler. Aften hos Maltitz.
Torsdag 5 Vesiter. Thee Dansant i Belvere.
Fredag 6 Hos Arvestorhertuginden. Aften hos den franske Minister.
Lørdag 7 Reist fra Weimar ril Jena, boer hos Fromman. Aften hos Wulf. Farvel Beaulieu.
Søndag 8 Besøgt Stampe. Middag Frohmann. Aften Mickelsen.
Mandag 9 Besøg hos Stampe; Arvestorhertugen kom selv med Brev til mig, Afsked og Kys. Aften hos Mikkelsens.
Tirsdag 10 Middag hjemme. Aften reist fra Jena.
Onsdag 11 Over Nauenborg og Weisenfeldt til Leipzig.
Torsdag 12 Brev til Jenny. Middag hjemme. Aften i Gewandthaus med Mendelsohn.+
Fredag 13 Hovedpine. Middag Brochaus. Aften hos Spingteter.+
Lørdag 14 Brev til Beaulieu og Arvestorhertugen Middag hos Fru Scheller. Aften det ny Selskab
Søndag 15 – +. Brev til Eduard. Middag hos Mendelsohn med Kaliwoda &. Aften hos Brockhaus.
Mandag 16 Regnveir. Brev til Brockhaus. Middag hos Fru Harkort. i Theatret Sie ist verheiratet +.
Tirsdag 17 Baronesse Bornstedt. Ilde Humeur. Middag hos Brockhaus. Aften hos Hofraad Keil.
Onsdag 18 Contract med Lorck. Middag hos Brockhaus. Aften hos Mendelsohn.
Torsdag 19 Sad for Schlick. Middag hos Lorck. Aften i Gewandthaus Consert.
Fredag 20 Brev til Reutscher. Reist til Dresden.
Lørdag 21 – NB: ingen optegnelser i almanakken
Søndag 22
Mandag 23
Tirsdag 24
Onsdag 25
Torsdag 26
Fredag 27
Lørdag 28
Søndag 29
Mandag 30
Tirsdag 31