H.C. Andersen: Almanak december 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1845
Mandag 1 Regn og Storm. Besøgt Jerndorf; han og Konen her om Aftenen
Tirsdag 2 Smukt Veir. Sendt Attest og Brev til P.L. Møller Gusta og Eduard Collin. Om Aftenen Fru Gall her.
Onsdag 3 Forestilt for Storhertugen af Oldenborg; besøgt Ministeren Baran Beaullieu. Hofconcert.
Torsdag 4 Brev til Hertugen af Weimar. I Theatret.
Fredag 5 Storm. Brev til de Marcees. Til Taffels hos Storhertugen. om Aftenen Selskab hjemme.
Lørdag 6 Brev til Jenny Lind. Besøg af Mosen. Aften hos Storhertugen hvor jeg læste for.
Søndag 7 Hovedpine. Til Moltkes Forestilling. middag hos Lytzow.
Mandag 8 Besøgt Moltke og Meyer. Selskab herhjemme.
Tirsdag 9 Besøgt Pott. Til Kaffe hos Mosen. I Directions Logen.
Onsdag 10 Brev fra de Marcees. Sendt Brev til Ørsted; igaar Brev til Beaulieu i Weimar. Middag hos Pott Aften hos Beaullieus.
Torsdag 11 Slet Veir. Edmond Guulsot; spadseret gennem Skoven. Nathan der Weise opført; ikke vel.
Fredag 12 Med Fru Eisendecker Vesit hos Jerndorfs og Fru Gall. Keiser læst Hamlet.
Lørdag 13 Snee. Besøgt Mosen, fik et Vers af ham. Aften hos Meyer.
Søndag 14 Solskin og Frost. Folk paa Skøiter. Sagt Farvel i Theatret Lumpacivagabundus.
Mandag 15 Afskeds Audiens hos Storhertugen, Hertuginden og Arvestorhertugen; Tøe, Regn og Storm. Selskab her hjemme.
Tirsdag 16 Sagt Farvel. Middag hos Geheimeraad Beaulieu der overrakte mig en kostbar Ring fra Storhertugen. I Theatret Christof und Renate.
Onsdag 17 Sov ikke, oppe Klokken 4 ½. Alexander Beaulieu paa Posthuset, reist Hanover. Brev til Faderen, Louise.
Torsdag 18 Fra Hanover med 2de Tog over Braunswig til Magdeburg, hvor jeg sov.
Fredag 19 Fra Magdeburg med første Tog til Berlin, i Theatret Jenni Lnd i Søvngjængersken +.
Lørdag 20 Brev fra Jette Hanck. Vesit hos Kletke, Jenny & + .
Søndag 21 holger Stampes Vesit. Besøgt Rauch, Weis, Olfers, traf Jenny. Var i Opera. + .
Mandag 22 Besøgt Alexander Humbold, Sawigny & Bettina. Aften hos Frøken Frohmann +.
Tirsdag 23 Sendt Brev til Storhertugen af Oldenborg, til Faderen, Eduard, ingeborg og Borgaard. Glimt af Jenny, med Frøken Frohmann i Opera til Søvngjængersken. Brev fra Humboldt.
Onsdag 24 besøg af Dr. Mein. Besøgt Geibel. Slet Humeur over Jenny; Aften til Juul hos Fru Zimmermann.
Torsdag 25 Kjørt til Reutscher, slet Humeur. Igaar Brev til Fru Eisendecker og til Ross. – Brev fra Jenny Aften hos Grev Bismarck – Bohlen.
Fredag 26 Brev fra Ross. Besøgt Jenny, som var elskværdig, kjørt med hende til Mad Birck Pfeiffer. skulde til Middag hos Rauch. Kom til Taffels hos Kongen sad hos Humboldt. Aften hos Olfers.
Lørdag 27 Brev til Grevinde Moltke. Sendt Eventyr til Kongen af Preusen. Brev fra Faderen og Jonna. Aften hos Sawigny.
Søndag 28 Slet Veir. Var hos Prindsessen af Preusen Aften hos Profes: Weis.
Mandag 29 Besøg af Worck. Middag hos Teutscher. Aften hos Fru Zimmermann.
Tirsdag 30 Brev til ørsted, Jette Hanck Fru Balling, Eduard Jonna, Faderen. Besøgt Theodor Mügge. Uhyggelig Følelse Angest efter Middagen hos Sawigny; Aften i Opera Vestalinden 1ste Gang, Jenny sendt mig Billet.
Onsdag 31 I Musæet ført om af Olffers. Aften hos Jenny og hos Fru Schmeling.
Placeret foran i H.C. Andersens almanak for året 1845
Prutz. Halle. Auf der Leu in Urbanchen Hause
Gustava von Hasselberd in Stettin, forfatterinde til Zwei Tage in Dänemark.
Madam Kofod 50 Nørregade – -fik 2 Rdl forud.
Heinrich Weise i Berlin (blind)
22 Stykke
Rest 5 Silberg
Placeret bag i H.C. Andersens almanak for året 1845
Fredagsaften til Rønne Dilegensen kommer Løverdag 2½.
Onsdagsmorgen Kl 4 kommer Pakkeposten. –
Danske Gesandter
Belgien, Kammerherre Coopmann.
Nederlandene, Kammerherre C. H. Bille.
Portugal, Grev Luckner
Preusen, Excellensen Grev Rewentlow
Spanien, Kammerherre dal Borgo di Primo.
Engeland, Grev Rewentlow
Østerig, Baron Løvenstern og Castenskjold
Konsuler
Algier, Wallich
Amsterdam, J. N. Woldsen
Antwerpen Rottebohm
Barzelona Pjerre, Joseph, Ortenbach
Bordeaux. Kirstein.
Cette. Jansen
Cevittavechia, Feoli
Corunna. Eduard Santos
Genua. J. Morellet
Gibraltar James Frøhlich
Havre. Frederik Duntzfeldt.
Leipzig, Komerceraad Frege.
Livorno, Dalgas
Malta. J Pulis
Marocco, Carstensen
Marseille, Cazalis – Tutein
Messina. D. Clausen
Neapel Fleischer.
Oporto, E.Kebe
Ostende Jean v Iseghem
Palermo. A. Piccaluga
Rotterdam Hoffmann.
Stettin Eduard Goltdammer
Triest, v Oestereicher
Venedig Martens. C.G.
Bayern Kong Ludvig 1 født 25 Aug 1786. Gift med Therese af Sachsen Altenburg
Belgien Leopold 1 født 16 December 1790 giftet med Louise af Orleans.
Brunsvig, Hertug Wilhelm. 25 April 1806.
Hanover, Ernst August 5 Juni 1771
Hessen Cassel, Churfyrst Wilhelm 2. 28 Juli 1777. Caroline von Berlepsch.
Lucca, Hertug Carl, 22 December 1799, Therese af Sardinien.
Modena og Massa Carara, Hertug Franz 4. født 6 Oct: 1799
Nederlandene. Kong Wilhelm 2.den 6 December 1792 – -Ana Storfyrstinde af Rusland.
Oldenborg Storhertug August. 13 Juli 1783:
Parma, Hertuginde Marie Louise 12 Dec 1791
Portugal. Donna Maria 2 da Gloria 4 April 1819 formælet med en Prinds af Sachsen – Coburg – Gota.
Preusen Kong Frederich Wilhelm 4. – 15 October 1795 – Elisabeth af Bayern. Broderen Friederich Wilhelm har Augusta af Weimar, Carl er gift med Maria af Weimar.
Sachsen Kong Friderich August 18 Mai 1797 – Maria af Bayern
Sicilien Ferdinand de 2den, (There af Østerig) 12 Jan 1810
Spanien, Isabella 2, 10 Oct 1830.
Toscana Storhertug Leopold 2. 3 Oct 1797. Antonia Prindsesse af Sicilien
Würtemberg. Wilhelm 1. født 27 Sept 1781. Pauline af Würtemberg
Østerige Ferdinand 1. 19 April 1793. Maria af Sardinien
Nørrevold 230
Billedbog uden Billeder
Lykkens Blomst
Liden Kirsten
Fuglen i Pæretræet
Albert Thorvaldsen
Nøkken
En Digters Bazar.
Den Usynlige.
1829 – Fodreisen, 1ste og 2det Oplag 29 – 3die 38.
1830 Digte
1831 Phantasier og Skizzer. Skyggebillder. oversat ag Genthe.
1832 Brud fra Lammermoor. Ravnen. Aarets tolv Maaneder.
1833 Samlede Digte
1834 Agnete
1835 Kenilworth. Improvisatoren
1836 Skilles og mødes. OT.
1837 Eventyr. Spillemanden.
1838 Lykkens Kalosker. En rigtig Soldat
1839 Mulatten. Billedebog. Den Usynlige.
1840 Maurerpigen.
1841
1842 En Digters Bazar
1843
1844
1845 Lykkens Blomst
( skrev mig til 3 April 1844)
C.A. Adlersparres adresse er Christinehamn og Gustafsvik
“Du tør ikke slaae, for Gud kan see det !”
Store Grønnegade 262
Frau Caroline v Wolzogen geboren von Lengefeld, Søster til Schillers Kone boer i Jena, har skrevet Agnes von Lillien.
1837 bereiste jeg Sverrig og traf Frøken Bremer.
Posten gaaer fra Flensborg til Hamb, Søndag Mand, Ons, Torsdag.
HCA skrevet på hovedet med en blyant
Montag 10-11