H.C. Andersen: Almanak november 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1845
Lørdag 1 Over Ringsted, Slagelse og Korsør; godt Veir paa Beltet, fra Nyborg kjørt til Glorup Kl 2.
Søndag 2 Skrevet Breve; besøgt Dr: Winther.
Mandag 3 Brev til Faderen Collin, Ørsted, Mary Howit, Van der Vliet, Hertugen af Weimar. Spadseret.
Tirsdag 4 Frostveir, øm; læst i St Ronans Brønd af W.Scott.
Onsdag 5 Besøgt Doctor Wither; hele Dagen paa mit Værelse og læst og rettet i Petits Skizze af mit Liv; Excellense i Odense; Besøg af Frøknerne Rhamshardt. Brev fra Faderen Collin.
Torsdag 6 Altid øm. Spadseret; sidder hjemme.
Fredag 7 Stort Selskab; jeg gjorte et Blomster Lotteri. Sendt Brev til Zeise med den petitske Biographie.
Lørdag 8 Besøgt Dr: Winther. Til Middag var her Grev Bille Brahe.
Søndag 9 Kjørt til Kirke i Langaae og hørt Bjerring, seet hans Præstegaard.
Mandag 10 Reist fra Glorup til Odense. Mortens Aften.
Tirsdag 11 Slet Nat, Smerte i – daarligt Humeur; reist fra Odense over Assens, Aarøsund, Hadersleben og over en Nat i Apenrade.
Onsdag 12 Reist med Extrapost til Gravensteen. Prinds Waldemar af Holsteen er her og reiser idag.
Torsdag 13 Spadseretour med Hertuginden og Prindsesserne siden med Hertugen og Grev Reventlau. Taffel. læst om Aftenen Sneedronningen.
Fredag14 Kjørt med Hertuginden & til Augustenborg og hjem til Klokken 6 om Aftenen, jeg frøs. Imorges reiste Pastor Lorentzen. Peter Larsen.
Lørdag 15 Brev til Fru von Eisendecker; deiligt Veir. Daarligt Humeur. Nogle fra Flecke til Taffel. Diaree.
Søndag 16 Spadseret ned til Flensborg Fjord og senere med Hertug og Hertuginde, – Diarée.
Mandag 17 Følt mig mindre vel paa Fodtouren med Hertuginden, Regn og koldt.
Tirsdag 18 Spadseret; skrevet Historien om den lille Pige med Svovlstikkerne. Faaet Brev fra Flinch. Ahlefeldts komne.
Onsdag19 Spadseret; skrevet Historien om den lille Pige med Svovlstikkerne og sendt det samt brev til Fru Drevsen. siddet for Hartmann.
Torsdag 20 Siddet for Hartmann til Aquarel Portrættet. Mod mig i Altonan er Wochenblat. Spadseret med Hertuginden under Armen til Königstuhl. Ikke glad.
Fredag 21 Trykken for Brystet. Torden. Siddet for Hartmann pakket ind.
Lørdag 22 Reist fra Gravenstein til Flensborg.
Søndag 23 Fra Flensborg til Schlesvig og Rensborg, derfra paa Jernbanen til Altona og Hambog. ( Pul).
Mandag 24 Besøgt Speckter, som har gjort Billder til Eventyrene; Middag hos Holcks; i Thalia Theater den evige Jøde.
Tirsdag 25 Besøgt Dreves. Bekjendtskab med Fru Backerach. Spiist ved Tabel d hote. Lucrecia Borgia. Aften hos Billes; hedt Blod. + – Brev hjem til Eduard med Eventyr Billeder.
Onsdag 26 Brev til Næboes og Hancks i en pakke Eventyr Middag hos Zeises. Aften hos Speckter, + .
Torsdag 27 Reist Klokken 4 fra Hamborg til Haarburg, derfra om Aftenen.
Fredag 28 Kom til Bremen. middag hos Hartlaubs; i theater des Teufels Antheil.
Lørdag 29 Reist Klokken 3 om Eftermiddagen til Oldenborg hvor jeg kom Kl 7 boer hos Eisendeckers. Brev fra Hertugen af Weimar.
Søndag 30 Brev til Hertuginden af Augustenborg Meyer og Kone her om Aftenen. læst Eventyr.