H.C. Andersen: Almanak oktober 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1845
Onsdag 1 Middag hos Ørsteds; Jenny lidt upasselig, derfor ikke Norma.
Torsdag 2 Hos Stages med Sangen til Jenny; hun var paa Bal hos Esrichts, jeg ikke.
Fredag 3 Stage hos mig; Stage faldet død om paa Gaden. Ørsteds Besøg, hvad Kongen havde bestemt; – Jenny i Norma; hjemme elskelig imod mig; glad og haabende; skjøndt jeg veed jo!
Lørdag 4 Sendt hende Brev; ilde Humeur.
Søndag 5 Middag hos Eduard. Jenny 3 Gang i Norma. confirmation hos Ørsted, om Aftenen efter Opera kjørt derhen og til Jenny.
Mandag 6 Jenny Linds Fødselsdag; foræret hende en Brev Kasse. Jenny sang for Kongen.
Tirsdag 7 Middag hos Bournonvilles.
Onsdag 8 Middag hos Ørsteds. Aften Jenny i Regimentets Datter.
Torsdag 9 Jenny om Aften hos Collins, tog før Bordet bort, jeg var ved at græde; leed meget.
Fredag 10 Jenny gav en Forestilling for fattige Børn; var i Hoftheatret og hjemme hos hende.
Lørdag 11 Middag hos Næboes.
Søndag 12 Jenny Lind syg; Forestillingen udsat; Middag hos Collin; sad hos Jenny.
Mandag 13 Aften hos Lewetzau, Hun kom ikke.
Tirsdag 14 Bal hos Menisteren Lagerheim, hun kom ikke.
Onsdag 15 Jenny Lind sidste Optrædelse i Regimentets Datter; hun blev 3 Gange fremkaldt.
Torsdag 16 Concert i Ridehuset, havde Louise og Ingeborg med. Aftenen altid hos J.
Fredag 17 Middag hos Linds. Aften hos Bournonville der talte ondt om Forfatteren til den ny Barsel; hans Udfald mod mig om Kunstnerindens Nimbus jeg hyldede. i Formiddags med Jenny i Musæet, vort Besøg hos Kongens Bager.
Lørdag 18 Brev til Jenny. forstemt, kom der ei om Aftenen. Christ: Wulff indtruffet.
Søndag 19 Brev fra Jenny. Staaet for Gertner. Middag hos Collins.
Mandag 20 Kjørt med Jenny til Gertner og Melby; sjælesyg – Middag hos Pættau.
Tirsdag 21 Regnskyl – sygelig – Middag hos Jenny i Hotel royal fra 5 til 12; hun drak min Skaal som hendes Broder. Brev til Hauch.
Onsdag 22 Sagt Jenny Farvel! hun reiste med Chr VIII
Torsdag 23 Middag hos Ørsteds +. Brev fra Augustenborg.
Fredag 24 Afskeds Audiens hos Enkedronningen og Hertuginden af Glücksburg. B.
Lørdag 25 Øm; besøgt Wilken H og Chr: Wulff; Brev til Mary Howitt.
Søndag 26 Middag hos Collins +.
Mandag 27 Middag hos Linds.
Tirsdag 28 Middag hos Collins til Afsked. Med Kohl hos Thiele +.
Onsdag 29 Middag hos Adler. Besøgt Theodor. Aften hos Drevsens.
Torsdag 30 hos Ørsted; afficeret af at løbe til Farvel.
Fredag 31 Audients hos Dronningen, hos Kongen, fik ikke – Farvel hos alle Collins; i Theatret Holst Stykke Kun 20 Aar 1ste Gang. paa Posthuset Borgaard, Eduard Gotlieb, Gusta, Stampe, Jonna, Viggo, reist udenlands Klokken 9.