H.C. Andersen: Almanak september 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1845
Mandag 1 Fløttet ind i Num: 63 – Vesitter. +
Tirsdag 2 Brev med Biographien af Petit koster 11 Mk. + Brev fra Overhovmesterinden, svarer igjen. +
Onsdag 3 Middag hos Ørsteds med den meget lille fattige Reinhart.
Torsdag 4 Besluttet at blive hjemme; gaaet til Frederiksberg, Øehlenschlæger. Jeg er i slet Humeur. –
Fredag 5 Middag hos Øehlenschlæger med Collet – +.
Lørdag 6 Drevet; Middag hos Pættau + Aften hos Dronningen kjørt med Thiele, hørt Improvisatoren.
Søndag 7 Phister i den 1ste Kjærlighed portrætteret mig. Mad. Kretzmer deputeret, som Søvngjængersken.
Mandag 8 Middag hos Pættau.
Tirsdag 9 Hos Colins. Aften i Theater. Sendt Brev til Augustenborg at jeg ikke kom, sendt mine Eventyr og et Digt – + – Jomf Hanck kommet fra Norge.
Onsdag 10 Middag hos Ørsteds, besøgt Hancks. Kaldet til Dronningen maaatte tage Vogn 3 Rdl 3 Mk. kom hjem kl 12. Jeg improviserede. Caroline, Ferdinand Glücksborg Vilhelmine, Juliane var der.
Torsdag 11 Drevet om, slet Humeur. Drukket Viin +.
Fredag 12 H. Dom over – ; ærgerlig. Middag hos Pættau. Igaar Brev fra Fru Eisendecker. omskrevet Scenen med – . +.
Lørdag 13 Middag hos Næboes. Foræret Russeren Thorvaldsen og Billedbog.
Søndag 14 Middag paa Kalkbrænderiet hos Jørgensen.
Mandag 15 Besøg af Grev Blankensee, gift med en Prindsesse, foræret ham Eventyr, Reutschers Oversættelse. Skrev Sang til Jenny Lind +.
Tirsdag 16 Besøg af den blinde Digter Weyse fra Berlin. Besøg af Gerson. Trist Humeur.
Onsdag 17 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 18 Middag hos Pættau. Sang til Bregentved.
Fredag 19 Sendt Brev Pakke til Boghandler Gobert. Vrøvl med Ravnekilde om Sang til Jenny Lind, var igaar derom i Sangforeningen; ærgerlig. +.
Lørdag 20 Vandet kun 10 Grader
Søndag 21 Jenny Lind ventet, over 1000 Mennesker paa Tolboden hun kom ikke. Middag hos Collin + .
Mandag 22 Middag hos Fru Zinn med en Hr Märtens fra Berlin, der gjorde Vers. Kongens Geburtsdag med de gamle Stykke Kong Renée og Sylphiden.
Tirsdag 23 Middag hos Collin, driver om.
Onsdag 24 Middag hos Ørsted. –
Torsdag 25 Jenny Lind kommet; fulgt hende fra Theatret.
Fredag 26 Aften fortrolig Samtale med J. L.
Lørdag 27 Paa Prøve til Norma. Selskab hos Bournonville.
Søndag 28 Hver Dag og Aften hos Jenny! hendes Fremtræden i Norma.
Mandag 29 Altid hos J.L.
Tirsdag 30 Concert i Ridehuset.