H.C. Andersen: Almanak august 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1845
Fredag 1 Frokost ude i Skoven, kjørt Klokken 2 i Spidsen for Sangforeningen til Aarhuus. Alle fik Logi; jeg den Eneste, som maatte ind i et Hotel. Besøgt Elmquist. Været paa Skolebakken. Stort Bal.
Lørdag 2 Seilet med Hertha, som frit førte Sangforeningen hjem; mødt Iris; Tordenveir og Skybrud, afsted 6 ½, kom hjem Kl 8 Aften gik til Collins.
Søndag 3 Louises Geburtsdag, hun fik mit Portræt; seilet med Hamlet til Rongsted, traf der Prindsesse Pigniatelli; hjem med Sjælland.
Mandag 4 Drevet om. spiist hjemme. Besøg af Recke.
Tirsdag 5 Middag hos Collin.Læst – – +.
Onsdag 6 Paa Frederiksberg; Middag hos von der Maase. Aften i Tivoli.+.
Torsdag 7 Badet. Spiist hjemme.
Fredag 8 Kjørt med Omnibus ud til Hartmanns.
Lørdag 9 Første Gang præsenteret for Enkedronningen og Hertuginden af Glücksburg, Middag hos Fru Colbjørnsen. Brev til Gobert og Petit.
Søndag 10 Middag med Rauch og Olfers med den preusiske Minister. Besøg af Wederkop fra Oldenborg.+
Mandag 11 Drevet omkring.
Tirsdag 12 Middag hos Collins+.
Onsdag 13 Middag hjemme + . Aften hos Collins.
Torsdag 14 Paa Rungsted, læst -. Aften hos Collins.
Fredag 15 Brev til Hertuginden af Augustenborg.
Lørdag 16 Middag hos Næboes.
Søndag 17 Middag hos Collins, Aften hos Theodor.
Mandag 18 Drevet omkring. Digt over Grev Rantzau.+.
Tirsdag 19 Brev til Hertugen af Weimar. Stella Boye skulde reise hjem, fulgt hende, hun havde glemt Pas og kom tilbage + .
Onsdag 20 Drevet om, hos Holk. Aften hos Theodor =
Torsdag 21 Dovnet og drevet.
Fredag 22 Middag paa Klampenborg hos Fru Zinn. Fru Hartmanns Geburtsdag, en Svane i Skrivetøi; Jonnas Geburtsdag en broderet Krave. Skrevet til Bregentved.
Lørdag 23 Fru Drevsens Geburtsdag et Par sorte Silkestrømper; Middag hos Collins. Brev fra Tuxen om at komme til Bregentved.
Søndag 24 Kjørt i Skoven, indbudt af Sangforeningen, først paa Erimitagen, saa til File Møllen, spiist paa Fortunen, 10 Personer paa een Vogn; J Lange, W Oxholm, W Schmidt, Tholstrup, jeg væltede i en Grøft, tog ingen Skade; kom til Kjøbenhavn 12½! Sov ikke hele Natten.
Mandag 25 Kjørt med Dagvogn til Bregentved. Excellencens Geburtsdag; meget træt.
Tirsdag 26 Frokost på Thurebyholm. De fleste Gjæster reist skrevet Breve.
Onsdag 27 Drevet omkring.
Torsdag 28 Kjørt med Excellencen over Ringsted til Veirløse det er henved 10 Miil frem og tilbage.
Fredag 29 Skrevet Breve. Spadseret.
Lørdag 30 Sendt Brev til Fru Eisendecker, Ingemann, til Aaresund Post. Endt Stoppenaalen; reenskrevet.
Søndag 31 Reist fra Bregentved; i Kjøge fløi min Hat over Huset; kom til Kjøbenhavn. Et daarligt Kammer i Hotellet.