H.C. Andersen: Almanak juli 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1845
Tirsdag 1 Ikke ret vel; spadseret, læst høit i Improvisatoren.
Onsdag 2 Begyndt paa – . Kjørt Tour.
Torsdag 3 +. Hver dag badet; Kjørt hen at besøge Consistorialraad Kock gift med Fru Gyllenborgs Søster.
Fredag 4 Fru Clasen syg. Kjørt til Stranden; meget hedt.
Lørdag 5 Besøgt nogle Kjæmpehøie i Skoven Havblik, syg +.
Søndag 6 Reist fra Corselitze til Nykjøbing, Middag hos Rector Rosendahl. I Vertshuset fulde Folk om Natten.+.
Mandag 7 Fra Nykjøbing til Gaabense, Vordingborg, Nestved (Postmester Witte) Ringsted.
Tirsdag 8 Fra Ringsted med Exstrapost til Ingemanns i Sorø, besøgt Hauch og Øehlenschlæger.
Onsdag 9 Regn. Middag hos Johannes Øehlenschlæger.
Torsdag 10 Middag hos Hauch. Aften hos Harder. Brev til Eduard.
Fredag 11 Middag hos Ingemann; reist med Dagvognen til Slagelse og Corsøer, her overnattet, Værelse med en Student Voglesang fra Odense.
Lørdag 12 Over Beltet i 7 Qvarteer. Blikstille. Kom Klokken 1 til Glorup. Brev fra Collin, From.
Søndag 13 Brev fra Collin, Jonna, Reutscher, Hertug af Weimar. Skrevet Collin, Stella, Fru Clasen, Hertuginden af Augustenborg. Middag Selskab, Hagemanns, Fru Ahlefeldt &.
Mandag 14 Sendt Breve afsted. Igaar hyst: skrevet paa – Regnveir.
Tirsdag 15 Skrevet flittig. Ahlefeldt indtruffet. Læst Eventyr; de sove ved dem. Varmt Blod og Puls (Kjøretour).
Onsdag 16 Stor Middag; flaut Brev fra Rung.
Torsdag 17 Kjøretour til Svendborg, her var Fugleskydning; Dampsk Frederik VI kom til Skamlingsfesten.
Fredag 18 Hagemanns reist. Skrevet flittig -, sendt Brev til Theodor og Jonna.
Lørdag 19 Leon kommet. Vesit hos Doctor Winther.
Søndag 20 I Langeaa Kirke holdt Præsten Afskedstale jeg havde nær faaet ondt.
Mandag 21 Sovet daarligt; skrevet Brev til Oberst Rosenborg og Grevinde Moltke, og Ingemann.
Tirsdag 22 Kjørt til Mollerup. Bjerring kommet.
Onsdag 23 Hver Dag skrives flittig; fattigret. Læst hos Doctoren. Lykkens Blomst. Kjørt til Hesselagergaard. Brev fra Eduard. Bjerring blev Præst i Langaae.
Torsdag 24 Hovedpine, Svindel; endt Omarbeidelsen.
Fredag 25 Misfornøiet. Kjøretour hvor Leon skulde kjøre, jeg gik vred bort ærgerlig paa Bjerring. Brev til Eduard. Stor Middag, læst , ærgerlig.
Lørdag 26 Kjøretour til Broholm.-
Søndag 27 Kjørt til Odense, var Taffel hos Kronprindsen.
Mandag 28 Emil Hansens Geburtsdag, Middag der Champagne ikke ganske vel. Ærgerlig over Ove Thomsens flaue Anmældelse af mit Ophold her.
Tirsdag 29 Reist fra Odense til Middelfart, laae slet i Snoghøi; besøgt Riegels.
Onsdag 30 Med Deligense til Weile, herfra med Kammerherre Sporon og Baron Gyldenkrone med Extrapost over Horsens til Skanderborg; rædsomt forkjølet, tog ind hos Oberst Rosenberg; traf Hartmann; Fru Kunzen gjordt Opvartning. Kongen indtraf.
Torsdag 31 Støtten afsløret; jeg stod nær Kongen spiist hos Rosenberg og med Studenter. Gik om Aftenen med Tolstrup op ved Støtten, Bauner lyste; meget forkjølet.