H.C. Andersen: Almanak juni 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1845
Søndag 1 Klokken 6 med Dampskibet Caroline Amalie til Kallehave, kjørt til Nysø; min ny Kjole er bruun og ikke grøn, ærgerlig skrev til Theodor. I Seng Kl.9.
Mandag 2 Spadseret omkring i Skov og paa Mark.
Tirsdag 3 Kjørt til Wemmetofte og besøgt Frøken Kaas &
Onsdag 4 Spadseret; sendt i gaar Brev til Collin.
Torsdag 5 Fuldendt Forandringen i Nøkken; spadseret.
Fredag 6 Sendt Nøkken til Kjøbenhavn. Brev fra Collin og Kittler; kjørt til Bregentved, hjem Kl. 12.
Lørdag 7 Spadserer. skrevet tydsk Brev, sovet; hver Dag læses Engelsk og Fransk med mig af Baronessen.
Søndag 8 Til Middag her Howitz og Justittsraad Møllers, Schap..
Mandag 9 Mavepine, evig Oposition. tur til Lindersvold.
Tirsdag 10 Spadseret, reenskrevet Klokken. Heftig Strid med Baronessen; Havblik ovenpaa. Spadseret til Prøstø Kirkegaard.
Onsdag 11 Brev fra Jette Collin. Spadseret.
Torsdag 12 Første Gang iaar i Vandet.
Fredag 13 Brev fra Collin; Middag hos Amtmand Neergaard.
Lørdag 14 Ved Frokosten Baronessen irriterende værre og værre. Husk aldrig at komme her under dette Regiment.
Søndag 15 Sovet slet, galdeagtig syg. Sendt Brev til Fru Clasen og P.L. Møller. Klok 12 skulde jeg afsted da kom Frøken Morgenstjerne, Baronesse nødt mig at blive til Kl.6; sagt hende at jeg ikke kom mere til Nysø at blive, hvor utaalelig hun var; skildtes venligt ad Kl 6. Kom 9 til Bregentved; mit Blod endnu i Bevægelse.
Mandag 16 Børnene og Lærerne reist ind. Brev med til Collin og til Zeise i Altona. Joachim skal til Föhr. Otto Moltkes og to Frøken Düring indtruffet; endnu er jeg ikke ret i Lune.
Tirsdag 17 Spadseret; sendt Brev til Frøken Heuberger i St Goar. Læst igaar og i Dag Bronikovskis: Den Livegne.
Onsdag 18 Kjørt stor Tour, lidt af at hold Vandet. Pulut i Natten.
Torsdag 19 Kjørt Tour til Gisselfeldt Have.
Fredag 20 Koldt Veir; skrevet tydsk Brev. O Moltkes reist. Sspadseretour. Læst Thorvaldsens Liv høit. –
Lørdag 21 Meget koldt. Sendt Brev til Beaullieu i Weimar +.
Søndag 22 I Kirke. brev fra Faderen, Jenny Lind, Henrik, P.L. Møller med Biographie. Stor Middag her.
Mandag 23 Regn; sendt ind med Mds Paap Brev til Faderen til Henrik, Jonna, Fru Bournonville, P.L.Møller Jette Collin. Studenterne kom til Kjøbenhavn.
Tirsdag 24 Forlod om Formiddagen Bregentved, kjørt til Wordingborg, saae Taarnet, besøgt Guldberg; drak Thee hos Adjunkt Andersen. Punch +.
Onsdag 25 Ikke rask. Gik med Pakkeposten, 3 Timer over. Postføreren Pram. Lunding ventede mig i Nykjøbing Rector Rosendal førte mig hen til sig hvor jeg spiste. Kom Kl 6 til Corzelitze. Kronprindsen udbragte min Skaal; Billard; læst Eventyr; i Mandags er Dampskibet Caroline Amalie sjunket.
Torsdag 26 Kjørt til Stranden med Kronprindsen, hvor vi kastede med Steen. Fulgt ham til hans Kutter.
Fredag 27 Emil kommet. Conf: Lund død; spadseret.
Lørdag 28 Badet med Emil; redet på Æsel, stødt Knæet. Sendt Brev til Collin og Nøkken til rung. Emil reist.
Søndag 29 Bader hever Dag.
Mandag 30 Bader, spadserer. Rector Rosendals Familie her.
Vemmetofte, København, Beaulieu, Vordingborg