H.C. Andersen: Almanak maj 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1845
Torsdag 1 Middag hos Ørsteds.
Fredag 2 Middag hos Zinn, Aften hos Lind.
Lørdag 3 Drevet og altid drevet; Aften hos Fru Kunzen.
Søndag 4 Drevet om; skrevet Sang til Hartmann og Epilog til Getti. Bal hos Moltkes.
Mandag 5 Drevet; ordnet Papirer. Brev til Hertug af W.
Tirsdag 6 Sendt Brev til Fru Eisendecker.+ Storm.
Onsdag 7 Imorges Kl. 5 reiste Thyberg til Gräfenberg; Regnskyl i tre Dage; vaade Fødder, Reumatisme. Besøgt Dahlens.
Torsdag 8 Besøgt Johannes Øehlenschlæger. Middag hjemme. +.
Fredag 9 Middag hos Hartmanns-+.
Lørdag 10 Regnskyl hele Dagen, vaade Fødder, siddet for Maleren Berentsen. Drevet og kjedet mig.
Søndag 11 Koldt og kjedeligt, hjemme Middag kjedeligt.
Mandag 12 Brev fra H.P. Holst om Erklæring, svar.
Tirsdag 13 Atter Brev og Svar, ærgerlig!+
Onsdag 14 Hartmanns Geburtsdag. Middag hos Fru Zinn. Cettis Afskeds Forestilling. Epilog af mig. +
Torsdag 15 Holst har været igaar hos Eduard; siddet 2 Gange for Bærentsen; Besøgt Holst, Samtale med ham, han finder det tankeløst af Forfatteren i denne Tid at behandle en saadan Idee og at den efter Mulattens første Opførelse vilde have saaret mig; en Slags Hevning. Sendt Eventyr til Fru Charlotte Cowan født Mac-Coul.
Fredag 16 Middag hos Ludvig Zinn. Aften hos Ørsteds med Øehlenschlæger, Münster & ikke vel.
Lørdag 17 Nøkken sendt til Rung at componeres skrevet Anbefalings Breve for Recke, til Paris til Ahlefeldt og Fru Roan +.
Søndag 18 Koldt Veir. Brev fra Fru Eisendecker. Phister yngste Datter faldet ud af Vinduet og slaaet sig ihjel. Punsch.+
Mandag 19 Klokken 1½ i Nat Brev fra Collin at hans Kone laae for Døden, jeg løb derud, men var nær segnet om paa Torvet, skrækkelig Kamp at naae derud; fortumlet i Hovedet.- Løfte. – Kom hjem henimod 3, sov ikke, løbet hele Dagen frem og tilbage; hun ligger stille hen. Dr. Keiser reiser i Aften til Grønland. Brev til Specter.
Tirsdag 20 Bestandig gaaet til Collins, spiist hos Pættau.
Onsdag 21 Henimod 12 Middag døde Fru Collin.+
Torsdag 22 Reenskrevet mit Digt over hende.+ Gaaet i Theatret. Brev fra Holland.
Fredag 23 Middag hos Pättau. Drevet.
Lørdag 24 Besøgt Theodor paa Stiftelsen.
Søndag 25 Læst Eventyr hos Fru Hanck; skrevet Brev til Jenny Lind. Afficeret.
Mandag 26 Fru Collin begravet, jeg gik med Carl Boye.
Tirsdag 27 Middag hos Collins, som sædvanligt. Brev og Bøger til Frøken Bremer og Jenny L.
Onsdag 28 Traf hos Ørsted Provst Hall, der var utaalelig, som i gamle Dage.
Torsdag 29 Middag hos Moltke Nütschau.
Fredag 30 Middag hos Pættau, Anbefalings Breve for P.L. Møller. Balletten Rafaet 1 ste Gang, kjedelig.+
Lørdag 31 Middag hos Collins; gik til Baron Schoultz, der give mig Brev til Kongen af Preusen, naar jeg reiser til Berlin. I Theatret anden Gang Raphael. Sendt Brev til van der Vliet og Mary Howitt. Brev fra From, anbefalet ham til Collin.+.