H.C. Andersen: Almanak april 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1845
Tirsdag 1 Middag hos Collin for min Geburtsdag imorgen. Skrevet til Fru de Marees, i Theatret furore det nye Stykke ved 4.de Forestilling. Tak for det gamle Aar. +
Onsdag 2flag-danmark Besøg af lille Axel Fredstrup, en Kage fra Fru Zinn, en Mappe fra Jette Hanck. Middag hos Ørsteds. Ikke ret i Lune; Formiddag smukt Veir. stort Bal hos Grev W. Moltke.
Torsdag 3 Stor Middag hos Ørsted. Den n B for 5 Gang udsolgt. Kongen &; ikke i Humeur.
Fredag 4 Middag hos Zinns.
Lørdag 5 Sendt omkring mine nye Eventyr, Brev fra Hertz. Seet Kong Rene’es D: stort Bifald.

Mandag 7 Faaet fra Fru Zahrtmann Morning Cron: med Roes over min Improvisator. Var hos Kongen, som tillod mig et Ønske, jeg bad om mine 400 Rdlr forøget og han lovede det. Fik en Hue fra Fru Hartmann.+
Tirsdag 8 Middag hos Pættau. Adler sagt mig i Theatret at Kongen aarlig har givet mig 100 Species til Aften hos Linds. + Siddet for Gärtner.
Onsdag 9 Drevet om i Solskin. Middag hos Collins.
Torsdag 10 Middag hjemme, lille Gerda nær ved at være opgivet af Lægen.
Fredag 11 Sendt Eventyr og Breve til Hauch og Ingemann. Middag hos Pättau. Ikke i Humeur.
Lørdag 12 Middag hos Næboes. Aften hos Dronningen Kongen meget naadig, læste mine Eventyr, Kongen sagde mig hvad han havde gjordt for mig.
Søndag 13 Spiist hos Pättau. Bal hos Saabys.
Mandag 14 Brev og et Billed af Ettersborg fra Hertugen af Weimar. Brev fra Kittler og Zeise Middag hos Bournonville med Prüme. Aften indbudt til imorgen af Danneskjolds.
Tirsdag 15 Sendt Brev til Hertuginden af Augustenborg. Middag hos Danneskjolds. +
Onsdag 16 Ikke rask, Fornemmelse af at blive gal og apoplectisk, ilde Humeur; ret en Følelse af at have en Ruus. trist.
Torsdag 17 Middag hos Fru Zinn. Igaar og i Dag i den gamle Frakke da Kappen pudses op. skrevet Breve; hjemme om Aftenen. Gerda død Klokken 5 imorges.
Fredag 18 Mødt den preusiske Menister, som sagde han kom fra sine Godser, Kongen af Preusen havde talt med ham om mig, bad mig komme til ham naar Kongen kom. Eduard sagt mig at Kongens Bestemmelse om de too Species aarlig, ikke tydeligt sat i Pennen, forstemt. Middag hos Ludvig Zinn. Skrevet Breve.
Lørdag 19 Middag hos Næboes. Hørt Prume i Ridehuset.
Søndag 20 Lille Gerda begravet. Igaar Emils og Fru Hancks Geburtsdag. Gav et Kobberstykke.
Mandag 21 Middag hjemme, Brev til Weimar, Bog til Zeise og Brev til Kittler.
Tirsdag 22 Theodors Løfte, – Pak 1.ste Gang; brændende i blodet.
Onsdag 23 Aldeles feberspændt. Med Theodor til de Blindes Concert, jeg skrevet Prolog, gik ei. –
Torsdag 24 Glimrende Anmældelse i the Athenæum af min Improvisator. hedt Blod +.
Fredag 25 Angrebet. spadseret, drevet. Middag hos Hartmann.
Lørdag 26 Drevet! ypperlig Humeur, Theodor elskværdig. Henrik Stampe hos mig. Husk Lork. Tænk paa Jenny. Besøg af Prüme.
Søndag 27 Talt med Dronningen. Takket Kongen for Finants-Brevet, som jeg fik imorges. Brev fra Fru Zimmermann. Middag hos Collins.
Mandag 28 Brev og Bog til Rantzau. Besøgt Fru Buchwald.
Tirsdag 29 Faaet 500 Rdlr Læst Eventyr for Fru Buchwald.+.
Onsdag 30 Middag hos Ferini; hjemme om Aftenen +.