H.C. Andersen: Almanak marts 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1845
Lørdag 1 Aften hos skuespiller Rosenkilde.
Søndag 2 Middag hos Baronessen, Aften med hende i italiensk Opera. Madera, syg.
Mandag 3 Syg; Lykkens Blomst, godt Huus, meget Bifald. Tidlig til Sengs, syg. Frosten har nu varet over een Maaned; Isen til Sverrig en Alen tyk.
Tirsdag 4 SVenske Piger og Karle paa Gaden. Brev fra Fru Eisendecker, Bog fra Wederkop; Brev fra Comiteen for Frederik VI Monument +
Onsdag 5 Middag hos Ørsted. Aften hjemme.
Torsdag 6 Brev fra Zeise. Vred paa Faderen Collin; stor Middag hos Fru Zinn; skrevet fortale for Jomf Hancks Bog.
Fredag 7 Sendt Brev til Fru von Eisendecker og Kammerherre Wederkop. Middag hjemme.
Lørdag 8 Den unge Molbecks Stykke Klintekongens Brud første Gang; hysset Fru Adlers Geburtsdag. I Solen 8 Grader, man kjører endnu fra Sverrig Sangforeningens Concert i Universitetet.
Søndag 9 Foræret Baronesse Stampe Thorvaldsens Levnet. Middag hos Baronesse. Aften skrevet tydske Breve.+
Mandag 10 Middag hos Baronessen; med hende i Theatret til Mad: Derancourts Benefice: Linda. Gik syg derfra. + Brev og Bog til Zeise og Kittler.
Tirsdag 11 Vaagnet i Nat syg. Sendt Brev til Rosenberg og til Arvestorhertugen af Weimar.
Onsdag 12 Middag hos Zahrtmanns. I første Etage Hugenotterne.
Torsdag 13 Middag hos Fru Zinn. Ild i Røret paa min Kakkelovn. Hyrdinden og Skoorstensfeieren.
Fredag 14 Middag hos Hartmann. I Tirsdag en svensk Student frosset ihjel paa Isen.+
Lørdag 15 Henrik Geburtsdag. Hos Stampes til Middag.
Søndag 16 Middag hjemme; skrevet Holger Danske.
Mandag 17 Endt Holger Danske, Middag hjemme
Tirsdag 18 Middag og Aften hos Baronesse Stampe ; læst.
Onsdag 19 Middag hos Ørsteds Aften hos Zahrtmanns læst Eventyr, ikke i Humeur.+
Torsdag 20 Slet Lune. Middag hos Dr Sommerfeldt med de unge Damer Frøken Rosing og Alberti, som sværme for mig.
Fredag 21 Middag hos Zinn, stridt med Gjødvad
Lørdag 22 Forkjølet; glad overrasket ved at i næste Uge gik Mulatten foruden Lyk: I Berlings Tidende den engelske Oversættelse af Improvisatoren; Glad og taknemmelig. Aften hos Saabys.
Søndag 23 Middag hos Baronesse Stampe +.
Mandag 24 Hjemme vel; ordnet Breve. +. D ansat, forundret.
Tirsdag 25 Hovedpine; Vrøvl om Nøkken, som nok ikke antages. I Theatret Lykkens Blomst 6te Gang (blev hysset og klappet); ærgerlig, en daarlig Dag for mig.
Onsdag 26 Lykkens Blomst rakket ned i Lorcks Blad; spændt. Den – stormende Bifald; Besøg af P.L. Møller ( 1ste Gang)
Torsdag 27 Middag hos Fru Zinn
Fredag 28 Middag hos Hartmann. Ildestemt hele Aftenen
Lørdag 29 Ilde Humeur. Brev fra Hertuginden af Augustenborg.
Søndag 30 Ikke tilfreds; i første Etage og kjedet mig til de forlibte Haandværksfolk. Confirmation hos Brodersen.
Mandag 31 Middag hos Pættau; Aften i Theatret D n B Aften hos Baronesse Pæcklin. Sendt Pakke til Dresden til Falkenstein Fru Serre Kohl, Winkler.