H.C. Andersen: Almanak februar 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1845
Lørdag 1 Middag hos Næboes; Aften hos Eduard.
Søndag 2 Læst. Middag hos Fru Bülow. Læst hos Fru Zinn. Brev fra Petit. Viin +.
Mandag 3 Betalt Regning hos Reitzel og faaet Resten for Eventyr.
Tirsdag 4 Middag hos Collins.
Onsdag 5 Middag hos Ørsted. Mimi Zahrtmans Geburtsd.
Torsdag 6 Tog ikke til Baronesse Stampe. Mid: hos Fru Zinn.
Fredag 7 Middag hos den unge Zinn. Aften hos Orla Lehmann. Brev fra Zeise.
Lørdag 8 Jomfrue Zrzas Afsked med Ungdom og Galskab.
Søndag 9 1.ste Prøve paa Lykkens Blomst. Aften hos Kocks.
Mandag 10 Sendt Brev til Zeise. Middag hjemme. Aften hos Linds.
Tirsdag 11 Hos Collins, i flere Dage stærk Frost 11 Grader. Hver Dag Prøve.
Onsdag 12 Prøve om Formiddagen og om Aftenen paa Lykkens Blomst, utilfreds med 2.den Act. Aften første Gang hos Scavenius.
Torsdag 13 Brev fra Dütsch; Middag hos Eduard.
Fredag 14 Middag hos Hartmann, Aften hos Adlers hver Dag Prøve paa Lykkens Blomst.
Lørdag 15 Brev fra Reutscher. Middag hos Excellensen Grev Gebhardt Molkte.
Søndag 16 Prøve paa Stykket. Middag hos Collins. Spænding; stærk Bifald men nogen Hyssen, Jomf: Ryge vil ikke spille. Alle Collins Glade, min Skaal drukket; ikke tilfreds.
Mandag 17 Sovet slet; Jomf Ryge syg af Ærgrelse. Aften hos Holsteins. +
Tirsdag 18 Mit ikke opført. Bladene rose og dadle; mange Komplimenter. Slet Lune. +
Onsdag 19 Middag hos Grev Knuths.
Torsdag 20 Middag hos Fru Zinn. Lykkens Blomst anden Gang, ubetydelig Hyssen, meget Bifald.
Fredag 21 Middag hos Kammerherre Clasen; revet meget ned af Lorck i hans Theaterblad, stolt.
Lørdag 22 Lykkens Blomst 3die Gang optaget eenstemmigt Bifald.
Søndag 23 Ikke i Humeur. Besøg af Baronesse Stampe, Middag der, faaet et nyt Fodtæppe af hende. En rosende Anmældelse af Lykkens Blomst i Album. I første Etage at see Don Juan.
Mandag 24 Snee og Kulde. – Aften hos Jørgensens.
Tirsdag 25 Selskab med Collins med Danquardt.
Onsdag 26 Ærgerlig. Carit Etlar evige Vrøvl om at der kom en slem Kritik! – Brev fra Arvestorhertugen. Kritikken i Kjøbenhavnsposten DrengeGrovhed. Bournonvilles Chirstine Piil første Gang, jevnt Bifald.
Torsdag 27 Middag hos Grev G.Moltke. Aften hos Exellensen W Moltke, Bal.
Fredag 28 Middag hos Hartmann; Lykkens Blomst, meget Bifald. Brev fra Hertugen af Weimar.