H.C. Andersen: Almanak januar 1845

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1845
Onsdag 1 Fra Collins henimod eet; drømte jeg skulde reise til Calcutta. Middag hos Ørsteds. Liebe død.
Torsdag 2 Middag hos Fru Zinn. +
Fredag 3 Besøgt Fru Lessøe. Middag hos Hartmann. +
Lørdag 4 Aften hos Rothes læst Eventyr + .
Søndag 5 Middag hjemme. Sang til Collin.
Mandag 6 Klistret paa mit Album. Collins Geburtsdag foræret ham mine “Mährchen”. Stor Middag.
Tirsdag 7 Klistret; iforgaars betalt Skræderen 155 Rdlr af en REgning paa 192. Rest 37 Rest.. Ikke rask.
Onsdag 8 Gigt i Armen. Middag hos Pettau.
Torsdag 9 Middag hos Ørsteds. Sophie Dahlsttrøm Geburtsdag, besøgt hende.
Fredag 10 Middag og Aften hos Adlers. Læst Eventyr.
Lørdag 11 Middag hos Kocks med Benedetti, Rod & Aften hos Holst
Søndag 12 Middag hos Pættau. Aften i italiensk Opera
Mandag 13 Læst mig løgnagtigt og ondt nedrevet i Boas Bog, Holst stillet uendeligt høit; ærgerlig, lidende; Aften hos Bournonville hvor Frøken Berwall sang; elendigt Humeur.
Tirsdag 14 Usselt Humeur; Middag hos Gebhart Moltke. Igaar Brev fra Marees, Hauchs og Grevinde Hahn-Hahn – men det hjalp ikke. +
Onsdag 15 Middag hos Ørsteds. Syg om Natten, oppe. Besøg af P.L.Møller
Torsdag 16 Dovnet, drevet; ikke rask; Middag hos Pættaus. Aften Bal: Waldemar. første Gang i Theatret i lang Tid.
Fredag 17 Skrevet til Beskow og Frøken Bremer, sendt Eventyr til dem og til Kong Oscar. Middag hos Hartmann.
Lørdag 18 Middag hos Fru Næboe. Bog til Zeise Brev til Kittler.
Søndag 19 Middag hos Baronesse Stampe. Aften hos Holsteins.
Mandag 20 Brev til Hertugen af Weimar Bog til Reutscher, Jenny Lind og Savigny. Middag Pættau.
Tirsdag 21 Middag hos Moltkes. Joachims Geburtsdag. Stormen første Gang. Aften hos Moltkes.
Onsdag 22 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 23 Middag hjemme. Aften hos Moltke-Nütschaus, drukket Vin.
Fredag 24 Endt -. Middag hos Ludvig Zinn
Lørdag 25 Middag hos Næboes; Mads Behnehr Debut
Søndag 26 Om Aftenen hos Fru Stampe. Sang
Mandag 27 Middag hos Pættau. Indleveret – .
Tirsdag 28 Hos Collins. Forsamling om Lykkens Blomst
Onsdag 29 Bal hos Menisteren Moltke.
Torsdag 30 H. læst antaget. – Aften hos Fru Zinn.+
Fredag 31 Formiddag læst hos Colbjørnsens, Middag hos Hartmanns, Aften hos Adlers, ikke vel. – Læst alle 3 Stæder. Brev fra Kittler.