H.C. Andersen: Almanak december 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1844
Søndag 1 Læst hos Fru Heynen; Thorvaldsen. Middag hos Pættau; i Italiensk Opera til Don Pasquale.
Mandag 2 Meget koldt. Brev fra Frøken Hauberger og Melos.
Tirsdag 3 Fru Thieles Geburtsdag, der om Aftenen.
Onsdag 4 Læst for Fru Zahrtmann Lykkens Blomst der om Middagen. Eventyret Grantræet.
Torsdag 5 Middag hos Pättau. Aften hos Thieles med Delong. Skrevet paa Snedronningen.
Fredag 6 Vinduerne frosne. Middag hos Hartmanns. Skrevet paa Snedronningen Kolberg reist til Italien, sendt med ham Eventyr af Petit til Fru v Decken. Aften læst hos Holst.
Lørdag 7 Om Aftenen hos Dronningen, læst 2den Act af Ahasverus og “Grantræet”.
Søndag 8 Skrevet på Sneedronningen, læst den og Grantræet hos Frøken Bülow. Endt Eventyret.
Mandag 9 Læst den hos Gottlieb Collin og om Aftenen hos Rung, hvor jeg hørte Musik til Lykkens Blomst.
Tirsdag 10 Ikke fornøiet med Collins, gik ikke i Musikforeningens Concert, meget travlt med Afskrivning af Eventyr 2000 Exemplarer og 100 Rdlr.
Onsdag 11 Læst Eventyrene for Hartmanns og til Middag hos Ørsteds. Om Aftenen hos Saaby, vred for Selskabet var for stort, skjændte men læste dog. Alle disse Dage stærk Frost.
Torsdag 12 Besøg af Nathansen om at være hans Medhjælper i Feulletonen. Middag hos Fru Zinn, læst Sneedronningen, gik ikke rask fra Theatret. Læser Sues Ahasverus.
Fredag 13 Hos Ørsteds Wincklers Geburtsdag.
Lørdag 14 Hos Næboes.
Søndag 15 Ikke i Humeur. Middag hos Pættau læst hos Hancks.
Mandag 16 Middag og Aften hos Stampe, læst høit.
Tirsdag 17 Hos Collins; sendt Brev til Kittler:
Onsdag 18 Hos Ørsteds Middag; meget As med Correctur. Aften hos Bornemann.
Torsdag 19 Sidste Correctur. Ikke vel! varm Bad. Brev og Freiliggraths Bog. I Onsdags Kobberstykke fra Fru Serre. Skulde have læst for Prindsesse Juliane, gik til Brorsons.
Fredag 20 Middag hos Pättau. Sandselig + .
Lørdag 21 Mine Eventyr og Billdbogen udkommet. Aften hos Moltke Nütschau.
Søndag 22 Læst hos Fru Heynen; uddelt Bøger: Besøgt Molkte-Hvid-felts. Middag hos Stampes. Grundtvig styk haard. Vesit af Henrik. Pakket ind.
Mandag 23 Klokken 8 kjørt med Leon Moltke og Sigmund Knuth til Kjøge, skingende frost, der hentet med 4 Heste, kom 3 ½ til Bregentved. Læst om Aftennen Sneedronningen; Hr Brasch mange Bemærkninger mod den; ikke tilfreds. Mulatten opført med Fru Heiberg1ste Gang Femi, Mad Holst Cecilie.
Tirsdag 24 Spadseret paa Iisen; skrevet Vers; ondt for Brystet; føler mig ikke hyggelig. Fik paa Juletræet, en Brev Kasse, Baggesens tydske Værker og en Klemme om Aftenen leget Juul.
Onsdag 25 Prøver paa Comedier; opførte Stumper af Holberg, jeg var Nille. Brasch idelig disputeret, fortalt om Holst i Grenzeboten, ærgerlig. Iseng Klokken 12 ½.
Torsdag 26 Disputeret ved Kaffebordet med Brasch; gaaet alene ud. Ikke i ret Lune. Stort Bal, havde Fru Mourier til Bords; i Seng Klokken 3 om Morgenen.
Fredag 27 Jagd. Spadseret; gaaet paa Ulsøe. Excellensen reist ind. Læst Lykkens Blomst.
Lørdag 28 Jagd; skrevet til Ranzau; ikke vel; stor Middag. Kjørt til Haslev.
Søndag 29 Spadseret i Skoven der var med Rimfrost. Brev fra Jonna.
Mandag 30 Reist fra Bregentved med Leon Moltke og Preben Bille Brahe. Kom til Kjøbenhavn og i Theatret; fik hos Collins 10001 Nat fra Kitler. Sandselig +.
Tirsdag 31 Middag hos Collins og hos Fru Stampe. Spillet Lotteri og vundet Papir. Aften hos Collins. Skrevet til Rantzau
H. C. Andersen har skrevet følgende bag i almanakken for 1844
Rückert er i Berlin
Eichendorff – i Berlin.
Kopisch – i Berlin
Herman Kletke i Berlin.
Theodor Kugler Berlin.
Prutz – Dresden.
Gruppe – Berlin.
Stägemannn, Berlin.
Julius Mosen i Dresden.
Karl Barthe – i Hildburghausen.
Professor Ludwig Giesebrecht i Stetin.
Ludwig Schnabel i Hanover.
Karl Gödeke ( udgav Deutschlands Dichter) i Halle
Gjæstgivergaarden ny Holland Ringe
Rasmussen i Dresden
Hr von Mannsorg Karl Strasse ( Kaserne)
De to sidste navne er er indført med en fremmed hånd, og er altså ikke H.C. Andersens håndskrift