H.C. Andersen: Almanak november 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1844
Fredag 1 Middag hos Ludvig Zinn; Besøg af ham og Grev Trampe. Sendt Brev til Freiligraths Svigerinde og Frøken Hauberger.
Lørdag 2 Augustas, Eduard og Theodors Geburtsdag. E fik Lamartine i Glas og Ramme. Thodor en Billet til Lykkens Blomst naar den gaaer. Middag hos Collins.
Søndag 3 Italiensk Opera aabnet med Saffo, var der. +
Mandag 4 Læseprøve paa Lykkens Blomst. Læst for Fru Zinn Thorwaldsen Biographie. Besøgt Jomf Ryge og faaet hende til at beholde Liden Kirsten.
Tirsdag 5 Breve fra Lieutenant Beaullieu. Nielsen og hans Kone sendt deres Roller tilbage. Faaet Lov af Collin at give Stykket i sin første Skikkelse; glad, spændt derover. H.P. Holst op og ned med sin mening; afhængig af Heiberg er han. Besøgt Jomfru Ryge.
Onsdag 6 Hele Dagen arbeidet paa Stykket. Middag hos Ørsteds. I italiensk Opera med Fru Drevsen, ikke vel, arbeidet længe.
Torsdag 7 Fuldendt Forandringen med Stykket; Forsamling derom. Middag hos Fru Zinn.
Fredag 8 Den lille Maria Sallys Geburtsdag foræret hende mine Eventyr; Saloman, Henrik og Jomf Ryge have og hver faaet et. Saabys Geburtsdag.
Lørdag 9 Middag hos Fru Næboe. Th fik lidt. Læst for Collin en Illusion; Besøg af Hultmann; var en svip hos Bournonville.
Søndag 10 Skrækkeligt sølet, dovnet; meget forkjølet; givet Waldemar den 3die Billet i denne Saison, meget afkræftet. Siddet hjemme uden at bestille noget.
Mandag 11 Meget forkjølet; Hartmann faaet Liden Kirsten til Composition. – Middag hjemme. Læsst hos Thiele “Lykkens Blomst” den gjorte stor Lykke.
Tirsdag 12 Middag hos Zahrtmanns. Møllen i Marly der 6 Gange har vundet udeelt Bifald nu 2den Gang udpebet. Sandselig +.
Onsdag 13 Klokken 10 ½ Forsamling om Holstes Forvandling i Lykkens Blomst. Middag hos E. Collin. Aften Besøg af Recke læst for ham af Romanen.
Torsdag 14 Spiist hjemme, læst om Aftenen hos Bournonville Lykkens Blomst; den modtoges med kolde, tomme Ord.
Fredag 15 Middag her hjemme. Brev til Fru Serre. Aften hos Zahrtmanns, Fru Zahrtmans, Danqvart, Grev Moltke-Nütschaus Geburtsdag. Baronesse Pecklin fra Frankfurth var der.
Lørdag 16 Middag hos Næboes. Aften hos Hartmanns læst Lykkens Blomst.
Søndag 17 Middag hos Fru Colbjørnsen. Aften sort Pølse af Mad Jørgensen. +
Mandag 18 Middag hos Eduard. Læst om Formiddagen Lykkens Blomst hos Frøken Cold. Brev fra Bournonville om ikke at komponere “Ihjeldandsen” skrevet til den Nar. Aften hos Dronningen og læst Ahasverus, V Act. Brev fra Arvestorhertugen fra Wartburg.
Tirsdag 19 Thorvaldsens Fødselsdag. En Tønde Æbler fra Hertuginden af Augustenborg, Middag hos Collin. Igaar Brev fra Hertugen af Weimar. Aften hos Scharling.
Onsdag 20 Stor Middag hos Ørsteds. Gioachino 11 Gang een Pibe.
Torsdag 21 Middag hos Fru Zinn. Mad Levini Gjæste Rolle i de Danske i Paris. + Elise talt ondt om Hertugen.
Fredag 22 Fik 20 Rdlr fra Reitzel. – Middag hos Linds; om Aftenen slet ikke i Humeur. Fru Heibergs Fødselsdag.
Lørdag 23 Petits Oversættelse af Eventyr, slet. Aften hos Zahrtmanns læst Thorwaldsens Levnet.
Søndag 24 Læst igaar for Lund og Hornemanns Lykkens Blomst. Subcriberet paa Theaterblad. – Spiist hjemme. Aften heed og vild i Blodet.
Mandag 25 Spiist hos Ferrini. Slet Veir. Skrevet Breve.
Tirsdag 26 Brev til Hertuginden af Aug: og til Kittler.
Onsdag 27 Besøg til 12 om Natten af P.L. Møller. Fru Collins Geburtsdag, Bogmærke og Bog. +
Torsdag 27 Mat. Middag hos Ørsted med Høyen, Sibbern &.
Fredag 28 Middag hjemme. Sandselig +. En Vise om Pandebeen; Epilog til Jomf Zrza.
Lørdag 29 Samlede Eventyr fra Reutscher. Middag hos Ludvig Zinn. Ikke ret rask.
Søndag 30 Skrevet: Klodde-Hans. – Aften hjemme. Brev til Fru Jacobsen i Helsingør.