H.C. Andersen: Almanak oktober 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1844
Tirsdag 1 Vesitter. Lykkens Blomst antaget. Brev til Petit.
Onsdag 2 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 3 Besøg.
Fredag 4 Brev til Hertugen af Weimar.
Lørdag 5 Aften hos Bournonville
Søndag 6 Den lille Fredstrup hørt sin Rolle, Middag hos Fru Læssøe, ikke tilfreds der.
Mandag 7 Spiist hos Restaurateur. Brev til Hertuginden +.
Tirsdag 8 Nielsen uartig mod mig; uvenlige Mennesker, ikke tilfreds i Hjemmet. Sandselig +.
Onsdag 9 Udmattet. Læst hos Hancks Lykkens Blomst; læst første Afdeling hos Ørsteds. Besøgt Louise, begyndt paa Romanen.
Torsdag 10 Syg. Fru Heiberg foreslaaer en Dandserinde faaer Kirstens Rolle og ikke hun. Lynende vred!- Lyst at forlade for altid Danmark.
Fredag 11 Middag Pættau. – En Bog fra Adlersparre.
Lørdag 12 Middag hos Nøboes. Chr W kommet. Holst Giochomo spillet første Gang; stort Selskab hos ham. Sære Tanker.
Søndag 13 Waldemar confirmeret; Reitzels Søn ogsaa; var der. Fløttet ind i 57-58.
Mandag 14 Fire Timer i Forgemak, talt med Kongen, Klokken 5 talt med Dronningen. De kom i Theatret.
Tirsdag 15 Ækelt Veir. Hyggeligt hjemme._
Onsdag 16 Læst hos Ørsteds Lykkens Blomst. Skrevet paa Romanen.
Torsdag 17 Middag hos Fru Zinn i Anledning af Buntzens Forlovelse. I Theatret det Fæ Steen Bille, flau.
Fredag 18 Begyndt med Holst paa – . Skrevet paa Romanen.
Lørdag 19 Hos Næboes. Kort fra Fru Gøthe at Alma var død. +
Søndag 20 Drevet om. Middag hos Adlers. Sandselig!
Mandag 21 Brev fra Beaullieu, som satte mig slet Lune; hos Rung om Musik til Lykkens Blomst.
Tirsdag 22 Paa Rundetaarn. Brev til Kittler om Tante Anna. Læst aftes Lykkens Blomst hos Fru Heynen og i Dag læst den for Zinn; i Humeur til at græde. +
Onsdag 23 Hos Ørsted faaet hans Physik, læst Gioachino. Forestilling paa Hoftheatret for de forsømte Børn; Augusta Bournonville dandsede, var der om Aftenen. ?
Torsdag 24 Middag hos Holst. Aften hos Adlers. +
Fredag 25 Middag hjemme; skrevet paa Breve; Sange til Lykkens Blomst. Aften hos Hoskjær.
Lørdag 26 Kongen af Preusen ventet, han komme rikke. Drak Porter- Besøg af Christian Wulff – ærgerlig + .
Søndag 27 Ilde Huneur. Besøgt Thieles de kom i gaar; Bournonnvillelovet at arrangere Lykkens Blomst. Spist hos ham til Middag, raadet mig at tage det tilbage; forudsagt at jeg ingen Glæde fik af det. Inderlig forstemt. – Sandselig + .
Mandag 28 Tordenveir; Regnen skyllede gennem Loftet. Foræret Emilie Billet til Galleriet.
Tirsdag 29 Thiele fortalt om mit Billed i Dresden hvor Spaakonen spaaer; at jeg fik en Indbydelse af Kongen af Preussen; godt Humeur; sendt Brev til Arvestorhertugen af Weimar. Ved Middagsbordet, nær spiist min kunstige Tand, løb til Bramsen. Hartmann kommet igaar.
Onsdag 30 Koldt smukt Veir. Hos Hancks, hos Ørsted.
Torsdag 31 Spadseret med Hartmann paa Langelinie. Middag hos Fru Zinn; i Forsamling om mit Stykke: Lykkens Blomst. Besøg af Henrik. Sandselig. +