H.C. Andersen: Almanak september 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1844
Søndag 1 I Kirke og hørt Nielsen. Frokost hos Dronningen, Taffel og Aften hos Kongen.
Mandag 2 Deiligt Sommer Veir, skrevet til Faderen Jette, og Henrik. I Bad 1ste Gang. Ved Taffelet sad jeg hos Christiani; læst Ole Lukøie Engelen det var ret en lykkelig Dag.
Tirsdag 3 Læst Kl 12 for Dronningen sidste Act af Lykkens Blomst. Improviseret. – Bad.
Onsdag 4 Vesitter hos Hofdamerne. Bad. Bal; fortalt Kongen Billedbog, Keiserens ny Kl: den uartige D.
Torsdag 5 I Dag er det 25 Aar siden jeg kom til Kjøbenhavn ved Taffelet drak Rantzau og Frøken Rosen min Skaal, Dronningen vilde have udbragt den. Brev til Fru Eisendecker. Kongen givet mig et Ønske, gratuleret mig. – Tak!
Fredag 6 Bad. Statholderen indtruffet. Bøndernes Dands. Taffel og Aften.
Lørdag 7 Tordenveir. Bad. Seilet med Kongen til Amrom; Kongen talte en Deel med mig, sildig Taffel; træt.
Søndag 8 Bad. I Kirke i Kaveleerstolen. I Badehuset de Tydske udbragt min Skaal. Taffel, Aften indbudt af Dronningen at gaae med Skibet. Afskedsaudiens, en Ring; venlige Løfter.+
Mandag 9 Seilet til Dagebøl, Kongen reist, kom til Flensburg.
Tirsdag 10 Besøgt Holsteins, Møllers, Rieffels; talt med Hertugens, kjørt over Gravenstein til Sønderborg.
Onsdag 11 Seet Sønderborg Slot, kjørt til Augustenborg.
Torsdag 12 Besøgt Tetens. Spadseret. Brev fra Collin.
Fredag 13 Skrevet til Beaulieu, Hertugen af W og til Grev G. Moltke.
Lørdag 14 Spadseret; ikke i Humeur, stor Middag – +.
Søndag 15 Skrevet til Grev Rantzau Breitenburg og Collin. Hørt at Tillisch var død. Wegescheider. Sandselig +.
Mandag 16 I Nat Tandpine. Kjørt med Hertuginden og Børnene.
Tirsdag 17 Stor Middag og Aften hos Pastor Meyer.
Onsdag 18 Kongens Geburtsdag; stort Taffel.
Torsdag 19 Hilsen fra Kongen og Dronningen. Fabricius kommet.
Fredag 20 Smukt Solskin, Politik; uhyggelig.
Lørdag 21 Smukt koldt Veir; trist, seet Staldenen. Taffel Kl 8, Statholderen og Gemalinde.
Søndag 22 Hertugindens Geburtsdag; Væddeløb; stort Taffel; Fakkeltog; Bal. Statholderen drukket min Skaal.
Mandag 23 Auction.