H.C. Andersen: Almanak august 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1844
Torsdag 1 Klokken 9 kjørt fra Berlin til Stettin.
Fredag 2 Klokken 2 reist fra Stettin med Dampskibet.
Lørdag 3 Søesyg, daarligt Veir, kom først Klok 7 om Aftenen til Kjøbenhavn. Louises Geburtsdag, der og hos Collins.
Søndag 4 Middag hos Collins.
Mandag 5 Besøgt Ørsted & Middag i Hotellet.
Tirsdag 6 Ført Malz i Musæet; Middag hos Collins
Onsdag 7 Middag hos Ørsteds; seet Henrik, været i Tivoli.
Torsdag 8 Middag hos Fru Zinn med Hartmanns.
Fredag 9 Ude hos Saabys paa bon Esperance, kjørt ind med Lind, var forkjølet. Brev til Fru Stampe.
Lørdag 10 Hos Fru Næboe, hjemme drukket Havresuppe saa forkjølet er jeg. Besøg af Grim og Rafn.
Søndag 11 Middag hos Collins
Mandag 12 Spiist hos Ferrini; truffet Malzs, som er tilbage; reist kl 9 om Aftenen til Fyen.
Tirsdag 13 Kom første Gang med Dampski: Frederik Christian over Beltet og til Glorup.
Onsdag 14 Skrevet Brev til Rantzau; spadseret, Klippestykke.
Torsdag 15 Besøgt Doctor Winther i hans ny Huus; Aften Concert af Kellermann, mange Fremmede, læst Eventyr.
Fredag 16 Sendt med Kellermann Brev til Rantzau paa Føhr.
Lørdag 17 Besøg paa Lykkesholm, hvor det var Fru Lindegaards Geburtsdag. Glem min Stok der.
Søndag 18 Imorges reiste Rabens. Begyndt paa Omarbeidelsen af “Lykkens Blomst”. Kom Ecellencens Broder fra Espe og Søn. Fru Adler og Vedel. Læst Eventyr. Læst Titus Andronicus.
Mandag 19 Sendt Brev til Faderen, Jonna, Fru Drevsen og Henrik. Fru Adler og Wedel reiste. Omdigtet Lykkens Blomst. Læst Liden Kirsten.
Tirsdag 20 Altid Regn; omdigtet paa Lykkens B. Læst Liden Kirsten
Onsdag 21 Regn. Digtet paa L.B. Læst i Bazaren. Sandselig+.
Torsdag 22 Regn, Læst høit Lykkens Blomst. Scheels kommet her.
Fredag 23 Regn. Læst høit Lykkens Blomst og sendt den med Posten til Collin, Brev med til ham og Eduard.
Lørdag 24 Ikke vel! kjørt til Mollerup. Om Aftenen Tordenveir.
Søndag 25 Storm. Skrevet Brev til Hertugen af Weimar og til Fru Eisendecher, begyndt paa Reenskrivningen af Liden Kirsten. Brev fra Rantzau med Indbydelse at komme til Dronningen paa Føhr, forstemt. Besøgt Doctoren.
Mandag 26 Reinveir; Moltke reist til Itzehoe; sendt Brev til Rantzau og til Collin; pakket ind, Mavepine.
Tirsdag 27 reist fra Glorup til Odense og med Delingensen over Assens. 3 Timer i Storm paa lille Belt til Arøsund.
Onsdag 28 Kom til Flensburg.
Torsdag 29 Om Natten Kl 2 fra Flensburg til Dagebül, kom til Føhr kl 4, Aftenen hos Kongen. Læst Toppen og Boldten, den grimme ælling.
Fredag 30 Klokken 12 til Frokost hos Dronningen læst første Afdeling af Lykkensblomst; første Gang ved Kongens Taffel og om Aftenen til Thee hvor en Frøken sang og Kellermann og en Clarinetspiller gjorte Musik.
Lørdag 31 Spadseret med Hertugens. Kl 12 seilet til Oland;efter Taffelet improviseret, fortalt om Aftenen Svinedrengen og Nattergalen. –