H.C. Andersen: Almanak juni 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1844
Lørdag 1 Frokostbordet Hr Eckard og et Fæ Holsteen der gjorte mig antiholstensk. Stor Middag.
Søndag 2 Skrevet på Thorvaldsens Biografie og spadseret.
Mandag 3 Ligesom igaar; koldt Veir.
Tirsdag 4 Kjørt Excellensen, spadseret gjennem Skoven og følt mig meget angrebet. Imorges Musik af Folk fra Harzegnen. Brev fra Fru Eisendecher og svaret igjen.
Onsdag 5 Ikke rask, kjørt til Kjellinghusen til Grev Carl, spadseret og hjem om Aftenen.
Torsdag 6 Endt Thorwaldsens Biographie. Varm Sommer.
Fredag 7 Blæst. Brev til Jonna og Eduard. Lovet at blive til Tirsdag, da Holsteens komme Løverdag.
Lørdag 8 Endt Reenskrivning af Thorwaldsens Biographie. I Itzehoe om Aftenen at hilse paa Holsteens.
Søndag 9 Middag hos Eckhoff. Aften i “Freudenthal”.
Mandag 10 Holsteens indtruffet; stor Middag.
Tirsdag 11 Kjøretour; stor Middag; Hindenburgs, Moltkes.
Onsdag 12 Kjøretour til Amoenienhöhe hvor vi tog Frokost. Stort Middags Selskab.
Torsdag 13 Fulgt Holsteens til Kjellinghusen, de reiste til Kiel, Middag hos Grev Carl.
Fredag14 Reist fra Breitenburg med Støren. Storm paa Elben. Kom Klokken 12 1/2 til Hamborg hos Streit. I Stadt Theater. Fra Diavolo. Middag hjemme. Sandselig +.
Lørdag 15 Vesitter. Besøg af Glasbrenner, præsenteret for hans Kone i Thalia-Theatret. Aften hos Billes. Sandselig +.
Søndag 16 Besøgt Freund, Petit, Glasbrenner, Lenz. Middag hos Holcks. Mange Besøg. Aften hos Perthes og Besser samt hos Holcks.
Mandag 17 Middag hos Lenz. Reist til Haarburg
Tirsdag 18 Over Rothenburg til Bremen; Middag i Hotellet Aften hos Frøknerne….
Onsdag19 Besøg med Fru Eisendecher; Besøgt Borgmester Schmid. Afreist Klokken 8.
Torsdag 20 Kom om Morgenen til Hanover, besøgt Marschner, Herlufson, Detmold og Middag i Hottellet; Aften Besøg af Schrödter.-
Fredag 21 Reist fra Hanover paa Jernbanen til Braunsch: sad ved Tabeldotte ved Siden af Dr Hartlaub og Kone. Aften hos Vieweg hvor jeg ret blev flateret, en Hr. Demarez gjorte sit! kjørt hjem Klokken 12.
Lørdag 22 Kjørt med de Maréé til Hertugens Villa hele Aftenen hos de Maree.
Søndag 23 Reist Klokken 8 paa Jernbanen til Magdeburg derfra Jernbane til Halle; med Deligense fra Halle til Naunburg og om Aftenen med Leipsiger Deligensen videre.
Mandag 24 Kom til Weimar, besøgt Kansler Müller, truffet der Baron Marconnay. Besøgt Fru Gross, Frøken Pogewitz, Eckermann; været i Göthes og Schillers Huus og i Theatret. Arvehertugens Geburtsdag.
Tirsdag 25 Paa Bibliotheket. Aften hos Storhertugen og Storhertuginden paa Slottet Belvedere.
Onsdag 26 Besøgt Fru Gross (Amalic Winther). Om Aftenen paa Ettersburg hos Arvehertugen.
Torsdag 27 Vesitter. Middag hos Kansler Müller; Aften hos Baron Maltitz.
Fredag 28 Musæum. Taffel hos Storhertugen. aften hos Arvehertugen.
Lørdag 29 Ved Göthes og Schillers Kister.