H.C. Andersen: Almanak maj 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1844
Onsdag 1 Penis rask. Middag hos Ørsted. – Brev fra Collin; Heiberg har forkastet Lykkens Blomst! jeg meget afficeret; skrev Brev til Collin, hans Svar. +
Torsdag 2 Besluttet efter en urolig Nat at skrive til Heiberg til; Collin sin Mening, jeg behandles som Barn. Sagt Thieles Farvel! – Følt mig syg og eensom. Henrik har jeg ikke seet i to Dage, det er ikke smukt af ham. Livskjed og ligegyldig for Alt; ligget paa Sophaen.
Fredag 3 Skrevet min Misfornøjelse med Henrik; han kom af sig selv i Dag; vi bleve naturligviis gamle Venner. Efter Middag i bedre Humeur gik derfor til Collins og havde det godt. Hjemme spiist Sylt og drukket Punsch. Besøg af Hjerta.
Lørdag 4 Følt mig ækkelt; taget varmt Bad; ilde Befindende. Om Bord paa Thetis og sagt Christian Wulff Farvel; deiligt varmt Sommerveir; Baronessen foræret mig den Sølvskee Thorvaldsen spiiste med. Igaar sendt Brev til Heiberg.
Søndag 5 Middag hos Baronessen, hun vilde med Vrede tvinge mig til at komme ogsaa om Aftenen; jeg gik til Bournonvilles hvor Hjerta var og der taltes ondt mod Jenny Lind. Henrik Stampe i et frygteligt Humeur, som han ei vil udtale.-
Mandag 6 Jonna beklager sig at han igaar ikke talte til hende, Ingeborgs Bemærkning derved; forstemt; var hos ham, det gled koldt hen over ham min Fortælling; han var ikke som før; er Kjærligheden forbi! hvad har jeg ikke lidt og prøvet for det Menneskes Skyld. _ Baronessen vred fordi jeg ei kom igaar Aftes. Jonnas Sorg, min Lidelse! ( Louises og Linds Bemærkninger)
Tirsdag 7 Mon det opklares i Dag med Henrik; slige Venner gjør mig Livet tungt. Jonna bedrøvet, Ingeborg alvorlig, jeg lidende fandt Brev fra en ….Berg, der vilde fortvivlet dræbe sig af Nød, sendte ham Klæder og 1 Rdlr; sørgmodig.+
Onsdag 8 Lidende. Luner er det kun hos Henrik, han kom i Dag, var det meeste Tid hos Drevsens; jeg udtalte mig for Ingeborg det hjalp paa Sindet.
Torsdag 9 Brev fra Freiligrath. Middag hos Stampes.+
Fredag 10 Spiist paa Restauration, ikke ret i Humeur; ligegyldig for Henrik og Vennerne.
Lørdag 11 Hos Næboes til Middag; syg og mat om Aftenen.
Søndag 12 Hjemme den største Deel af Dagen, eensom hele Aftenen; trist.+ Brev til Freiligrath.
Mandag 13 Henrik kom mig blød og hjertelig imøde igaar, jeg blev kjærligere igjen, vi spiiste hos Pätau sammen, brev fra Ranzau; sendt Brev til Eisendechers. I Theatret seet Hugonotterne.
Tirsdag 14 Morgenbesøg hos Johannes Oehlenschlæger. Koldt Veir. Middag hos Collins.
Onsdag 15 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 16 i Morges ude hos Heiberg, talt om Lykkens Blomst hvor vi vare uenige om Ideen, udtalt os om vort Forhold til hinanden, sluttet et Slags Forliig; gik hjem, men var saa afkræftet. Middag hos Collins.
Fredag 17 Emil seet min Hudsygdom; Brev fra Adler og Lewetzau med Stykket, læst dette hos Hartmann og spiist der. I Theatret 100 Forestilling af den politiske Kandestøber; Bournonville dum uforskammet om sin Idee til en Ballet med Axel Fredstrup som Nisse.+
Lørdag 18 Læst hos Næboes Lykkens Blomst, Aften hos Lind, Brev til Rantzau at jeg kommer paa Fredag.
Søndag 19 Middag hos Fru Lessøe. Læst der og for Holst mit Stykke, hun svært mod Evald og for det sidste, Holst meget interesseret for Evald. drukket punch! sandselig.+
Mandag 20 Øm i Penis; Brev til Jette Wulff. Middag hos Kocks, læst Stykket der. Regimentets Børn hysset.
Tirsdag 21 Arangeret til Reisen. Pas. Fru Homberg reist. +
Onsdag 22 Middag hos Ørsted, læst Lykkens Blomst, som fandtes høist interessant; Levetzau forkastet den. Brev til Theodor, Bog til Adlersparre, pakket ind.
Torsdag 23 Middag med Henrik stampe hos Ginnerops. Reist om Aftenen Klokken 7 med Chr VIII. Henrik fulgt mig ud; Frøken Zytphen og Lauritz Skou ombord; stille Veir.
Fredag 24 Klokken 12 i Kiel, meget varmt, med Diligensen til Bramsted; sov der.
Lørdag 25 Fra Bramsted til Breitenburg kl 12 Middag.
Søndag 26 Middags Selskab her for Krigsretskommiteen fra Itzehoe, Fru Echoffs Geburtsdag, besøgt Lobedanz og Krogs.
Mandag 27 Drukket Kaffe på Amönienhöhe.
Tirsdag 28 Spadseret, skrevet paa Thorvaldsens Biographie, været meget eensom, qvarantainagtig. Imorges Kl: 6 reiste Hofrath Reiche.
Onsdag 29 Koldt og kjedeligt.
Torsdag 30 Solskin; kjørt til Münsterdorff til Müllers Grav; i Itzehoe, Fru Echoffs Geburtsdag, besøgt Lobedanz og Krogs.
Fredag 31 Stor Middag. Wettering, Schirack; om Aftenen total Maaneformørkelse.