H.C. Andersen: Almanak april 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1844
Mandag 1 Brev fra Fru von Eisendecher med Gratulation. Læst Liden Kirsten hos Fru Heynen. Middag hos Fru Zinn. Om Aftenen Emil vred paa mig +.
Tirsdag 2 flag-danmark Forstemt over Emil; Klokken ½ 8 Besøg af lille Mickelsen, en Tegnebog fra Jomfru Hanck. Fru Stampe gav en Haandtegning af Thorvaldsen. To Vers i Adresse-Avisen; det ene forstemte mig. En Kurv med Frugt fra Eduard og Jette. En Marmor Sarcophag af Holst. Middag med Henrik hos Collins. 21 Vesitkort i min Dør; ikke i Humeur Aftenen.
Onsdag 3 Middag hos Ørsteds. spadseret; daarlig i Penis.
Torsdag 4 Spiist Kaal hjemme. Adlersparre har dediceret mig sine Reiseminder.-
Fredag 5 Middag hos Stampes; digtet om Aftenen.
Lørdag 6 En Tegning af Meyer. Middag hos Hartmann.
Søndag 7 Middag hos Stampes; endte det nye, renskrevet paa L.B. Smukt Veir. Hørt om Aftenen Holstes Giachino.
Mandag 8 Chocolade hos Fru Stampe; Middag hos Eduard, Aften i Symphonie Concert Billet fra E. Weis.
Tirsdag 9 Mid: hos Collins, Penis syg.
Onsdag 10 Hos Ørsteds. Sendt til Afskrivning 1ste Act. – Tandpine skulde have været hos Holsteens men vendt om +.
Torsdag 11 Spiist hos Pætau; reenskreven urolig for det Sygelige.
Fredag 12 Sendt Brev til Jette Wulff. Endt Dramaet; glad derved; 1ste Gang paa Udstillingen hvor Jonna og Elise mødtes.
Lørdag 13 Hos Næboes; Aften lidt hos Linds skulde have været hos Ørsteds. Brev fra Adlersparre.
Søndag 14 I Bad. Middag hos Fru Lessøe; indleveret L.B. Hos Zrza.+
Mandag 15 Collin interesseret for L.B. Middag hos Pættau. Selskab hos Grev W. Moltke; Sandselig+.
Tirsdag 16 Middag hos Baronesse Stampe, der var meget elskværdig. Brev fra Jette Wulf, kom igaar, skrevet 2 April. Sandselig +.
Onsdag 17 Hos Ørsteds. Lidt afficeret; vilde i ialiensk Opera, men Holst fik mig hen at høre Ernst Mahner, der prædikede Ur Hygieinen, spadserede næsten en Time paa Torvet, Klokken 5 Minutter over halv ti ved Charlottenborg Violduft, jeg blev syg, troer at een af mine Venner er døs. Skrevet Epilog til Zrza
Torsdag 18 Middag hos Pätau. Brev fra Adlersparre.
Fredag 19 Middag hos Stampes. Vrøvl med Studenterforeningen over Cantaten og vred derover.+
Lørdag 20 Hos Næboes. Hjemme om Aftenen, og givet Champagne til Stampe. Sandselig +.
Søndag 21 Middag hos Stampes; gik til Italiensk Opera, der var lukket, da Torre og Rossi ei vilde synge, traf begge disse hos Stampes, de gav Skylden til Telli og Marasini. Aften hos Stampes.
Mandag 22 Middag hos Stampes; drevet om. Sidste italienske Forestilling, kastet en Krands til Mad Corsi.- Rossi og Torre udpebet, Larm i Huset, Aften Kl 11 hos Fru Colbjørnsen, meget afficeret. ?
Tirsdag 23 Middag hos Collins; Rossi og Mad Corsi reist.
Onsdag 24 Middag hos Ørsteds. Musikforeningens Consert. Aften hos Gotlieb Collin. Læst Bertolds Noveller.
Torsdag 25 Begyndt på Thorvaldsens Biograhie. Jeg er ikke i de sidste Dage ret tilfreds med Faderen Collin, det er som han var mig mindre god. Middag hos Pættau. Hertzs Amanda, lidt hysset.
Fredag 26 Middag hos Oehlenschlægers. Aften ikke vel.
Lørdag 27 Ikke ret vel. Penis syg. Ryggen hudløs.
Søndag 28 Middag hos Stampes; Aftenen hos Collins.
Mandag 29 Penis meget daarlig, løb forgjæves til Emil og Wilken; Henrik antog min Forstemthed for Vrede. Indbudt til Aftens hos Baronesse Pecklin og hos Ludvig Müller.
Tirsdag 30 Middag hos Collins, Aften hos Drevsens, i Anledning af Thieles Reise til Italien; jeg maatte skrive en Vise, den blev slet sjunget, de gjorte et vildt Styr, saa jeg følte mig uhyggelig. Henrik ligegyldig overfor mig; Jonna beklagede sig ogsaa over ham. – Forstemt. I dag er Øehlenschlæger reist; var to Gange hos ham imorges, den sidste Gang kjørt derhen med Fru Stampe og præsenteret Claveerspilleren Ewers.