H.C. Andersen: Almanak marts 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1844
Fredag 1 Sendt Brev til Fru Eisendecker. Middag hos G.Collin og om Aftenen; forstemt over Jonna.
Lørdag 2 Brev fra Jonna. Middag hos Colbjørnsens, Aften hos Baron A. Holsteen. Øm paa Penis.
Søndag 3 I Italiensk Opera til Don Juan indbudt Fru Drevsen, Louise og jonna. Middag hos Stampes. Ikke i Humeur. Punsch.+.
Mandag 4 Imorges Vesitkort fra Henrik Tak for din Uordholdenhed! – Min Heftighed; det hele hans Jalousi. Besøg af General Guldberg; var hos H. han siden hos mig, han kjælede for mig, jeg syg irritabel; Tanke om at blive gal. Middag hos Päthau. – aften hos Thielses.+
Tirsdag 5 Middag hos Collins. Bedre Humeur; Aften hos….Sang til Thorvaldsen. Fru Schouw død imorges. Mad: Corsis Benefice Norma &; Aften hos van der Maase. +
Onsdag 6 …….
Torsdag 7 Spadseret med Henrik ; Middag hos Kocks med Bournonvilles, Withusens &. – Hjemme om Aftenen.
Fredag 8 Middag hos Hartmanns. Henrik syg! stort Bal hos Moltkes, kjørt hen Kl 9, Jonna der ! gik efter Bordet Klokken 2 ½ hjem.
Lørdag 9 Fru Skouw begravet, Henrik fulgte, skjøndt syg, ærgerlig herover; gnaven; Besøg i Aften af Henrik, jagede ham bort da jeg vilde arbeide. – Studenterforestilling for Damerne.
Søndag 10 Meget melankolsk, Ahasverus, der ikke er udkommet latterliggjort i Foreningen. Mulet hele Dagen, spiist paa mit Værelse. Eensom, forladt, drukket Punsch!
Mandag 11 Samme Humeur; Henrik hos mig om Aftenen; kjærlig og god, siddet med Fortvivlelse i Theatret under Hugenotterne.
Tirsdag 12 Bedre Humeur; frygtelig søle, forkjølet. Middag hos Collins; færdig med en Afdeling. Aften hos Fru Heynen og læst for Prindsesse Juliane; siden hos Bournonville med Holst, Meyer &, hvor vi drak Champagne. Kongen af Sverrig død.
Onsdag 13 Middag hos Ørsteds. Fru Ørsted syg.
Torsdag 14 Middag hos Grev Gebhardt Moltke.
Fredag 15 Henriks Geburtsdag, foræret ham J Breve. Heftig mod ham, han elskværdig. I Formiddags Chocolade hos hans Moder; han var hos Collins til Kaffe. – Middag hos Zartmanns Aften til Barselsstuen og hos Pastor Brodersen. – Forkjølet. A Müller død.
Lørdag 16 Middag hos Næboes; Brev fra Lenz. Sløv og træt +. Iaften Kongen drømmer og den Usynlige paa Sprogø, den første ingen Klap, den sidste megen; deer hyssedes af Bethovens Symphoni. Kykler katolsk.
Søndag 17 Middag hos Stampes; Henrik trist. Aften hos Adlers med Jonna.
Mandag 18 Henrik jaloux lidende; J elskelig og græd i Faderens Arme. Faaet en Svane med blomster.
Tirsdag 19 Dovnet, drevet om! Tand plomberet; Vesit hos Hartmanns! jeg er sløv og sær.
Onsdag 20 Assessor Drewsens Geburtsdag; ilde Humeur. Ikke vel om Aftenen; ene.+. Læst i myster de Paris.
Torsdag 21 Sygelig, irritabel; Middag hjemme; skrevet; Opført Kongen drømmer og Aprilsnarrene læst i Myster de Paris.
Fredag 22 Middag hos Hartmanns. Læst Mystere.
Lørdag 23 Gustav Næboes Geburtsdag. I Formiddags overseet af Eduard! forbittret. I Aften fik jeg Brev fra Ingeborg og fra Jenny Lind; i et glimrende Lune hos Drevsens hvor Henrik var. Resten af Aftenen hos Saabys; kjedelig.
Søndag 24 Slet Humeur; Lorck Udfald mod mig; ilde Humeur hos Collins; Jonna venlig. Middag hos Stampes med Øehlenschl: og Thorv: Henrik hos Collins; Livslede! Griseldis opført 1ste Gang.
Mandag 25 Iaftes under Ouverturen døde i Theatret Thorvaldsen. Maria sagde det først, saa kom Bournonville, jeg løb over hans Liig; jeg var rystet; skrevet til Lenz. Aften hos Eduard.
Tirsdag 26 Thorvaldsen obduceret, Lamhed i Hjertet og en Byld ved Lungen fandtes. Middag hos Collins. Klokken 10 iaften Hartmann her, jeg skrev Sang til Thorvaldsens Begravelse.
Onsdag 27 Seet Thorvaldsen, løbet for hans Fest. I Aften afmægtig paa Gaden. + Hr Kirkheiners Debut. Idee til Sørgefesten paa Theatret.
Torsdag 28 Middag hos Päthau; Idee til Sørgefesten.
Fredag 29 sagt Farvel til Thorvaldsens Liig; han laae med Laurbærkrands. Middag hos Fru Stampe, som var meget fortrolig. læst Breve fra Jette. Prøve paa Choret. Foræret Fru Balling to Billetter til Hugenotterne.
Lørdag 30 Til Prøve i Frue Kirke. Hos Emil med Penis; Thorvaldsens Begravelse, vi gik Klokken 1 ½ ud af Charlottenborg; storartet, men min Tanke meget ve mit Befindende.
Søndag 31 Deiligt Foraarsveir. Middag hos Excellensen Moltke; Henrik og Holger redet til Springforbi.