H.C. Andersen: Almanak februar 1844

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1844
Torsdag 1 Middag og Aften hos Adlers; Brev fra Jenny og Peclin.
Fredag 2 Henrik i slet Humeur, jeg ligesaa. Middag igaar hos Stampes hvor jeg ei var indbudt og derfor vred. I Dag hos Øehlenschlæger. Ikke vel i Theatret.
Lørdag 3 Talt med fru D om Sagerne. H bestemt at tale med sin Moder. Jeg troer jeg faar Kræft i Ryggen. – Elise veed det. Aften hos Linds.
Søndag 4 Baronessen veed der i Dag. Middag der; i italiensk Oprera sammen med Baronessen. Aftenen hos Eduard, talt gemytligt, jeg troer de ane det. –
Mandag 5 Middag hos Fru Colbjørnsen, i ungt Selskab.
Tirsdag 6 Hos Collins; ikke i Humeur; Aften med Emil hos Fru Claesen første Gang, læst Eventyr. (igaar var Holger og Henrik hos mig). Sandselig +.
Onsdag 7 Første Gang til Middag hos Kammerraad Drevsen, Baronesse Stampe utaalelig mod mig, Humeuret irriteret; skrev efter Henrik der kom hjem og var kjærlig og god. Emil paastaaer i Dag at alle troe jeg har skrevet Kongen drømmer.
Torsdag 8 Middag hos Pæthau; tænkt meget paa det andet Drama; Vesit hos Linds.
Fredag 9 Middag hos Fru Zinn. Sendt Manuscript til Buddeus. Folk plage mig, som Forfatter til Kongen drømmer. Aften med Henrik hos Eduard, Gerson spillede. Tandpine.
Lørdag 10 Middag hos Hartmanns, Hauser var der.
Søndag 11 Middag hos Ørsteds. Aften hos Collins.
Mandag 12 Hos Päthau; Skrevet paa Liden Kirsten.
Tirsdag 13 Faldt hos Moltkes og slog mit Knæ; Middag hos Colins.
Onsdag 14 Opført nyt Stykke Kongen drømmer der vandt stort Bifald. Aften med Stampe hos Drevsens.
Torsdag 15 Middag hos Fru Classen, Aftenen med Stampe hos Linds.
Fredag 16 Slet Humeur, Sladder, Gift i Sindet. Baronessens Udtalen for Rose mod mig. Spiist hjemme. K.d. Endt Liden Kirsten.
Lørdag 17 Middag hos Næboes. Aften hos Kocks.
Søndag 18 Middag hos Stampes; Baronessen ret god; Aften hjemme.?
Mandag 19 Foræret Henrik Billet til Barselsstuen.
Tirsdag 20 Middag hos Collins. Kongen drømmer.+
Onsdag 21 Hos Ørsteds; læst liden Kirsten. Hjemme.
Torsdag 22 Spiist hos Pætau. Formiddags Besøg hos Thieles, fik Folkesagnene. Kongen drømmer foræret mig af Collin, seet K.d. Sangforeningens Concwert; skrevet Fortale til den tydske Udgave af mine Eventyr. Sandselig+.+.
Fredag 23 Middag hos Hartmanns.
Lørdag 24 Hos Næboes. Aften Selskab hos Stampes. Madam Sessi-Corsi sang. Brev til Lenz.
Søndag 25 Middag med Henrik Stampe hos Collins, blev der om Aftenen; slet Humeur, følt mig gammel og ene. Heiberg troer jeg har skrevet K.d. Kongen drømmer opført.
Mandag 26 Storm og Snee; Brev til Jette Wulff. Danserinden Jomf Nielsens Geburtsdag. Middag og Aften hos Saabyes. Lotteri Drømme.
Tirsdag 27 Ude hos Christian Wulff i Morgenstunden trist! – Frits Moltkes Geburtsdag, var der om Aftenen, ogsaa Jonna. Middag hos Collins.
Onsdag 28 Sandselig +. Besøgt Fru Lessøe; læst hos Ørsteds Kongen drømmer. I Theatret 1 Gang Hugonotterne.
Torsdag 29 Ikke ret vel! Skrevet daglig paa det ny Digt. Middag hos Pätau. P.