H.C. Andersen: Almanak november 1843

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1843
Fredag 1 Ildløs i Hotellet. Italienerne aabnet med Lucia duede ikke. Sandselig + +.
Lørdag 2 Gusta Collins Geburts Dag, Eduards, foræret ham et Uhr, Theodor 3 Pd. Stearinlys. middag hos Collins. en Pakke Bøger fik jeg fra Frøken von Bornstett. Sendt Brev til Jenny Lind.
Fredag 3 Middag hos Hartmann.
Lørdag 4 Middag hos Næboes.
Søndag 5 Gilde i Bellevue for Bindesbølle hjem 10 ½.
Mandag 6 Middags Selskab hos Ørsteds; Aften hos Eduard med Fru Homberg.
Tirsdag 7 Øllegrød og haard Beufsteeg hos Collin, ene og tarvelig der; – Eventyret om Fingrene.
Onsdag 8 Brasck reist med Brev til Steffens, Bog til Frøken Bornsted. Skrevet i Boyes Stambog. Frøken Ramshards og Saabys Geburtsdag. I varmt Bad. Middag hos Saabys. En lykkelig Dag, tog derfor 4 Tal i Lotteriet.
Torsdag 9 Middag og Aften hos Thieles. Sandselig +.
Fredag 10 Udkom Eventyr, sendt til Bagger, Hauch og Ingemann. Middag hjemme.
Lørdag 11 Sendt omkring Eventyr. Gud vor jeg dovner!
Søndag 12 Smuk Anmældelse i Figaro af Eventyr. Middag hos van der Maases.
Mandag 13 Middag hos Bournonville. Alle Blade for Eventyrene.
Tirsdag 14 Smuk Recension paa tydsk over Bazaren; omtalt af Prutz. Megen Virak; gamle Collin løierlig mod mig. +
Onsdag 15 Taget Postkort til Rønnede. Aften hos Guldbergs. Brev og Bog til Fru Wrangel; igaar til Frøken Bremer og Jenny.
Torsdag 16 Spiist paa Restauration, drevet +.
Fredag 17 Sendt Brev til Petit; Middag hos Hartmanns. Reist Kl 8 om Aftenen til Nysø med Deligense.
Lørdag 18 Kom imorges Kl 6 til Nysø; skrevet Vise.
Søndag 19 Thorvaldsens Geburtsdag opført Aprilsnarrene.
Mandag 20 Spadseret i Skoven og til Præstø.
Tirsdag 21 Spadseret i Storm og Vind. Læst Märchen. Brev fra Frøken Brehmer.
Onsdag 22 Læst Calderon; arrangeret Stoffet om det Oldenborgske Horn. Brev til Ingemann; Brev til Hauch.
Torsdag 23 Skrevet færdig: Hyldemoer. Kjørt til Jungshoved.
Fredag 24 Kjørt med Holger i Skoven og foer vild.
Lørdag 25 Temmelig udført “Dramaet”. Skjændtes med Baronessen; hun har Villie, men ingen Mening.
Søndag 26 Kjørt til Lindersvold til Fru Neergaards Fødselsdag. Stærk Regn hjemad. Middag her Selskab Schacks.
Mandag 27 Holger reist. Comedie i det Grønne ikke givet igaar, lynende gal! Strid mellem Thorvaldsen og Baronessen.
Tirsdag 28 Brev til Harmann, Eduard og Holst. Slet Humeur. Hendrik altid syg. Vandring i Skoven.
Onsdag 29 Sandselig + . Regnveir. Middags Selskab.
Torsdag 30 Spadseret i Skoven; skrevet flittig paa Stykket. Hendrik bedre. Brev igaar fra Faderen Collin, smigrende Anmældelse i Fædrelandet over mine Eventyr.