H.C. Andersen: Almanak september 1843

 Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1843
Fredag 1 Theatret aabnet med Angelo, skrevet paa Ahasverus.
Lørdag 2 Middag hos Næbos. Besøg om Aftenen af Grev Fritz Moltke og Brasch, de drak Thee hos mig.
Søndag 3 Slet Humeur! Middag hos Bournonville Madms Lind fra Stockholm sjunget for mig. Brev fra Lenz og Petit, Aften hos Collins.
Mandag 4 Skrevet hele Dagen paa min Biograhie, spiist hjemme. Orkaanagtigt Veir.
Tirsdag 5 Brev til Petit. Besøg af Nommesen fra Odense.
Onsdag 6 Brev til Fritz Moltke; P. Moltke der.
Torsdag 7 Brev til Kongen af Sverrig og til Beskov. Brev igaar til Wederkopp.
Fredag 8 ………………………………………………………..
Lørdag 9 Frøken Bulow Geburtsdag; Aften med Jenny Lind hos Bournonvilles. Brev til Freiligrath.
Søndag 10 Jenny Linds første Fremtræden som Alice hun fremkaldtes; om Aftenen med hende hos Bournonvilles, hendes og min Skaal drukket, forelsket.
Mandag 11 Middag hos Rothes; sendt Jenny Lind et Digt.
Tirsdag 12 Iaften hos Bournonvilles med Jenny Lind; foræret hende en Mappe. Brev til Buddæus.
Onsdag 13 Jenny Lind anden Gang i Robert hun fik en Bouquet og et Digt af mig; forstemt fordi hun reiser paa Løverdag.
Torsdag 14 Reisen udsat, hver Dag hos hende; sendt hende mine Digte, gaaet i Thorvaldsens Udstilling med hende. – Besøgt Mad Andersen.
Fredag 15 …………………………………………………………..
Lørdag 16 Jenny Lind Concert, om Aftenen hos Bournonvilles; Jenny og jeg fortrolige.
Søndag 17 Besøgt Nilesens! Middag hos Øehlenschlægers. Om Aftenen kom Jenny L. Jeg talte ikke noget med hende; jaloux paa Gynther. Vi kjørte i Omnibus ind og jeg fulgte hende hjem.
Mandag 18 Besøgt hende, læst de Andres Digte, tænkt paa at fri. – Var i Vandet; hun synger for Kongen.
Tirsdag 19 Jenny Linds Diamanter skjænket hos Kongen, sendt hende mit Portræt, skrevet Vise. Aftenen hos Nilesens hvor hun fik en Serenade af 300 Studenter; jeg elsker hende: Kom hjem om Natten Klok 1 ½ skrev Brev.
Onsdag 20 Ude paa Toldboden til Morgen 4½ sagt Jenny Farvel, stukket Brev til hende, som hun maa forstaae. Jeg elsker ! – Geburtsdag Stykke Moses; Aftenen i Hotel d’Angleterre hos Ahlefeldt. Sandselig +.
Torsdag 21 Ikke i Humeur ! – Lidende +.
Fredag 22 Middag hos Jette Wulff. Begyndt paa Kjøbenhavn +.
Lørdag 23 Hos Fru Balling Middag med Jonathan fra Norge.
Søndag 24 Hos Fru Lessøe. Aften hos Hancks.
Mandag 25 Middag hos Kocks med Jette; Brev til Petit.
Tirsdag 26 Aftenen hos Bournonville, i Dag i Søen.
Onsdag 27 i Søen , men koldt. Ude hos Jette, der ikke reiser i Morgen. Ideen færdig til Kongen drømmer.
Torsdag 28 Koldt og Regnveir; hjemme begyndt paa Kongen.
Fredag 29 Skrevet til Jenny Lind. I Vandet.
Lørdag 30 Hos Ballings, ikke vel!