H.C. Andersen: Almanak august 1843

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1843
Tirsdag 1 Kom til Bregentved. Brev fra Petit, Beskou, Gade. Grevinde Moltkes Geburtsdag.
Onsdag 2 Skrevet til Gade. Ikke ret i Humeur.
Torsdag 3 Kjørt til Jullinge og spiist Middag
Fredag 4 Grevinde Danneskjolds Begravelse.
Lørdag 5 Ikke i Humeur. Breve til G. Moltke, Ingemann og Collin. Kjøretour til Engvandingen.
Søndag 6 Ikke i Humeur, følt mig fremmed. Regnveir. Stor Middag. Hæs.
Mandag 7 Michelsen den yngre og Frøken Moltke reist. Fru Bille naadig. – Forkjølet, drak Hyllethee. – Vise til Fru Bille Brahe.
Tirsdag 8 Plet på Næsen; meget forkjølet, Hovedpine. Kjørt ned til Stranden, Baronesse Bille Brahes Geburtsdag.
Onsdag 9 Lille Taffel i Haven, Herskabet ude i Barnedaab, meget forkjølet og Hovedpine i høi Grad. Brev fra Ingemann.
Torsdag 10 Brev fra Andreas Buntzen i Spanien, begyndt paa Brev til ham og Freiligrath; kjørt med Grev Fritz ned til Pastor Markussen; sendt Brev til H. Stampe. Ja.
Fredag 11 Stort selskab, Alle Bille Brahes.
Lørdag 12 Kjørt med Fritz. Excellensen vred fordi vi gik for tidlig bort.
Søndag 13 Stort Selskab. Kock her.
Mandag 14 Reist fra Bregentved, langt Ophold i Kjøge; kom til Kjøbenhavn til Collins + .
Tirsdag 15 Tænkt paa at reise med Fru Paulsen til Italien. Tivoli aabnet, drevet der med Plum, Theodor & . Igaar Brev fra Kalkbrenner og Gatthy. I Søen. Brev og Bazar til Gatty. Tivoli aabnet, var der. +
Onsdag 16 Spiist oppe hos Pæthau; sandselig +.
Torsdag 17 Styrtebad, 6 Bazar fra Vieweg, Middag hos Louise. + Sendt bøger til Kongen.
Fredag 18 Middag hos Ørsted, han er i Berlin og Dresden +.
Lørdag 19 Middag hos Kock, ikke ganske vel. Brev fra Flor.
Søndag 20 Hos Fru Lessøe; skrevet paa Ahasverus.
Mandag 21 En svensk Udgave af Bazaren.
Tirsdag 22 Stor Middag hos Ørsteds, efter hans Hjemkomst fra Berlin, Statsraad Bull var der. Jonnas Fødselsdag.
Onsdag 23 Ingeborgs Geburtsdag. Middag hos Collins. Brev fra Vieweg. –
Torsdag 24 Om Middag i Regnveir kjørt med Grev Fritz til Bregentved, med Hoskjær, Billebrahe & .
Fredag 25 Excellensens Geburtsdag. Skrevet Sang, foræret ham en tydsk Bazar.
Lørdag 26 Kjørt til Vemmetofte Strand, med Familien og Baron Plessen og Bülow. I Seng Kl 2.
Søndag 27 Orgelet i Dalbykirke 1ste Gang spillet; paa Holmegaard. Om Aftenen Kl 10 reist til Kjøbenh:
Mandag 28 Kjørt hele Natten, kom 6 1/4 til Kjøbenhavn. Brev fra Buddeus, meget angrebet.
Tirsdag 29 Skrevet til Petit og Lenz. I Vandet.
Onsdag 30 Middag hos Ørsteds.
Torsdag 31 Gaaet ind i Studenterforeningen; et Stykke mod mig i Tidskriftet .