H.C. Andersen: Almanak april 1843

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1843
Lørdag 1 Besøg af Lehmann; han og Theodor reist til Rom.
Søndag 2flag-danmark I Champ de Eliséé. Brev fra Rantzau og Christiani. I Opera til Guerillero og Baletten La jolie fille de Gand.
Mandag 3 Breve til Faderen Jonna, Holst, Hartmann, Recke.
Tirsdag 4 Brev fra Recke og Hoskjær. I Consert.
Onsdag 5 Skylregn. Skrevet paa Ahasverus. Opera Charles VI.
Torsdag 6 Regn. Besøgt Heine. +
Fredag 7 Besøg af Tygesen. Paa Paire la Chaise. Louvre.+
Lørdag 8 Brev til Ørsted og Eduard. I Theater Varietes de spanske Dandsere.
Søndag 9 Notre Dame. Lessøe reist.
Mandag 10 Besøgt Latour og Victor Hugo. I Opera comiq, Brev fra Theodor.?
Tirsdag 11 Paa Arc Etoile, besøgt Alfred de Vigni. Aftenen hos Thygesens.
Onsdag 12 En lille Sæddel fra Faderen; lynenede gal; store Orera Gisella.
Torsdag 13 Phelipens i Nakken, skaaret, Bad i Seinen. sendt Brev igaar til Faderen og idag til Gottlieb Collin og Bournonville.
Fredag 14 I Læse Cirkel. Long Champ. Ild i Kaminen.
Lørdag 15 Hos A Dumas, der endte 3 Act. Le pillule de Djabel.
Søndag 16 Brev fra Lina Eisendecker, sendt Brev til Grevinde Holck og Christiani.+
Mandag 17 Grød omslag paa Halsen. Paage del Opera Joseph.
Tirsdag 18 Besøgt Mad Reybauld. I Theater Francai Maria Stuart.
Onsdag 19 Sendt Brev med gottskalk til Fru Næboe og Eduard; privat Billedgalleri. Hjemme om Aftenen.
Torsdag 20 Lidt Tandpine; drevet om ; Torden. Brev fra Fru Lessøe og Fad: Collin.
Fradag 21 Drevet! koldt og Regn. Omslag.
Lørdag 22 Faaet min nye Kjole (110 Frank) Opera Comique.
Søndag 23 Besøgt Kalkbrender. Tartuffe og L Avare. Brev fra Grevinde Holck.+
Mandag 24 Vesit af Ahlefeldt; sendt Brev til Saaby, Hoskjær, Jette Hanck og Wulff , Fru Læssøe. Læst om Agnetes Opførelse, trist – i store Opera Freischytz og Gizell.
Tirsdag 25 Sendt Brev til Fru Eisendecher; hele Formiddagen hjemme i grueligt Humeur. Besøgt Billedhuggeren David.
Onsdag 26 Brev fra Jette Wulf og Faderen Collin med 100Rdlr. Desøgt Delatour, Alfred de Vigni, hvor jeg traf Berbieri. Aften Besøg af Alfred de Vigni; hos Mad: Reybauld, vi gik i Soiree hos Angelos traf der Dr Relstab. M dellea Rosas.
Torsdag 27 Blom kommet. Aften hos Rachel.
Fredag 28 Rachel og Angelos i mit Album; seet Hermance.
Lørdag 29 Agnete hysset; Gift i Blodet.
Søndag 30 Bunzen talt mig i Humeur. Farvel hos Victor Hugo. Kalkbrænder. Kragerup reist. Port Etoile; taget Reise-Plads. Charles six.